தமிழக​ அரசு ஆய்வக​ நுட்புனர் வேலைவாய்ப்பு 2020


அரசு மருத்துமனைகளில் டாக்டர்கள், ஆய்வக​ நுட்புனர் நிலை காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Post a Comment

0 Comments