தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு | TNHRCE Recruitment 2022

Tamilnadu Govt Hrce Temple Recruitment 2022 | Tn Govt Hrce Thyagaraja Temple Chennai Tiruvottiyur invites Offline job applications for recruitment of Driver, Thanedaar, Assistant Wireman, Vedaparayanam, Watchman, Assistant Suyambakam, Assistant Paricharakar, Cook, Assistant Cook, Sweeper Posts. The applicants are requested to Download Application Form through Official Website @ https://hrce.tn.gov.in/. The last date for the receipt of application along with enclosures is 19.12.2022 @ 05.45 PM.


Tamilnadu Govt Temple Recruitment 2022 [Job Summary]

Organization Name: (TNHRCE) Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple, Tiruvottiyur
Job Category: Tamilnadu Govt Jobs
Employment Type: Regular Basis
Name of the Post: Driver, Thanedaar, Assistant Wireman, Vedaparayanam, Watchman, Assistant Suyambakam, Assistant Paricharakar, Cook, Assistant Cook, Sweeper Posts
Selection Process: Short Listing, Interview
Place of Posting: Chennai
Starting Date: 17.11.2022
Last Date: 19.12.2022 @ 05.45 PM
Apply Mode: Offline
Official Website: https://hrce.tn.gov.in/
Chennai TNHRCE Recruitment 2022

Name of the Post & No of Vacancies:

Name of the Posts No. of Vacancy
1. ஓட்டுநர் 01 Vacancy
2. தபேதார் 01 Vacancy
3. உதவி மின் பணியாளர் 01 Vacancy
4. வேதபாராயணம் 01 Vacancy
5. காவலர் 02 Vacancy
6. உதவி சுயம்பாகம் 02 Vacancy
7. உதவி பரிச்சாரகம் 01 Vacancy
8. சமையலர் 01 Vacancy
9. சமையல் உதவியாளர் 01 Vacancy
10. துப்புரவாளர் 01 Vacancy
Total No of Vacancies: 12 Vacancies
தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2022

Tamilnadu Govt Temple Recruitment 2022: [Salary Details]

Name of the Posts Salary Details
1. ஓட்டுநர் Rs.18,500 to Rs.58,600/-
2. தபேதார் Rs.15,900 to Rs.50,400/-
3. உதவி மின் பணியாளர் Rs.16,600 to Rs.52,400/-
4. வேதபாராயணம் Rs.15,700 to Rs.50,000/-
5. காவலர் Rs.15,900 to Rs.50,400/-
6. உதவி சுயம்பாகம் Rs.10,000 to Rs.31,500/-
7. உதவி பரிச்சாரகம் Rs.10,000 to Rs.31,500/-
8. சமையலர் Rs.10,000 to Rs.31,500/-
9. சமையல் உதவியாளர் Rs.6900 to Rs.21,500/-
10. துப்புரவாளர் Rs.4200 to Rs.12,900/-
TNHRCE Recruitment 2022

Tamilnadu Govt Temple Recruitment 2022: [Age Limit: (As on 01.07.2022)]

Name of the Posts Age Limit
1. ஓட்டுநர் 18 Years to 45 Years
2. தபேதார் 18 Years to 45 Years
3. உதவி மின் பணியாளர் 18 Years to 45 Years
4. வேதபாராயணம் 18 Years to 45 Years
5. காவலர் 18 Years to 45 Years
6. உதவி சுயம்பாகம் 18 Years to 45 Years
7. உதவி பரிச்சாரகம் 18 Years to 45 Years
8. சமையலர் 18 Years to 45 Years
9. சமையல் உதவியாளர் 18 Years to 45 Years
10. துப்புரவாளர் 18 Years to 45 Years
தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2022

Tamilnadu Govt Temple Recruitment 2022: [Educational Qualification]

Name of the Posts Qualification
1. ஓட்டுநர் 8th Pass + Driving License + 1 Years Experience
2. தபேதார் 8th Pass
3. உதவி மின் பணியாளர் ITI (Electrical/Wireman trade) H” Certificate from Electrical Licensing Board
4. வேதபாராயணம் Read Wright Tamil + Agama school or Vedha padasala Certificate
5. காவலர் Must be able to read and write in Tamil
6. உதவி சுயம்பாகம் Read Wright Tamil + Must know to prepare Neivedyam and Prasadam
7. உதவி பரிச்சாரகம் Read Wright Tamil + Must know to prepare Neivedyam and Prasadam
8. சமையலர் Read Wright Tamil + 3 years in preparing food for 50 people or more
9. சமையல் உதவியாளர் Read Wright Tamil + Must know to prepare food.
10. துப்புரவாளர் Must be able to read and write in Tamil.
For Detailed More Education Qualification​ Check Official Notification.

Tamilnadu Govt Temple Recruitment 2022: [Selection Process]

1. Short Listing
2. Interview
TNHRCE Recruitment 2022

How to Apply Offline Thyagaraja Temple Recruitment 2022:

1. Candidates can apply by Offline Mode 
2. Go to official Website (https://hrce.tn.gov.in/) and download the notification 
3. Fill the Offline application without any mistakes. 
4. Check all details whether correct or incorrect. 
5. Attach all relevant documents. 
6. Last Date to apply Offline on 19.12.2022 @ 05.45 PM.

Important Dates:

Starting Date for Submission of Application: 17.11.2022
Last date for Submission of Application: 19.12.2022
TNHRCE Recruitment 2022

TNHRCE Official Notification & Application Link:

Official Website Career Page Click Here
Official Notification PDF Click Here
Application Form PDF Click Here
Apply Now

Post a Comment

0 Comments