தமிழக அரசு விவசாயத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2020 | Tamilnadu Agriculture government jobs 2020

8-ஆம் வகுப்பு தகுதிக்கு ரூ.20,000 சம்பளத்தில் விவசாயத் துறையில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு 8th to Any Degree Job தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த​ ஆண்கள் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

தமிழக அரசு விவசாயத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு / agriculture jobs 2020 Tamil

இந்த​ வேலைக்கு மொத்தம் ஐந்து விதமான​ பதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதவியின் பெயர்கள்:

1. Programme Assistant (Computer) Post

2. Programme Assistant (Technical) Post

3. Farm Manager Post

4. Junior Assistant cum Typist Post

5. Driver Post

மாதம் சம்பளம்:

1. Programme Assistant (Computer) Post - Rs. 35,900/- to 1,13,500/-

2. Programme Assistant (Technical) Post - Rs. 35,900/- to 1,13,500/-

3. Farm Manager Post - Rs. 35,900/- to 1,13,500/-

4. Junior Assistant cum Typist Post - Rs. 19,500/- to 62,000/-

5. Driver Post - Rs. 19,500/- to 62,000/-

காலிபணியிடங்கள்: (Number of vacancies)

1. Programme Assistant (Computer) Post / 2 காலிபணியிடங்கள்

2. Programme Assistant (Technical) Post / 4 காலிபணியிடங்கள்

3. Farm Manager Post / 4 காலிபணியிடங்கள்

4. Junior Assistant cum Typist Post / 14 காலிபணியிடங்கள்

5. Driver Post / 20 காலிபணியிடங்கள்

Total No of Vacancies: 44

வயது வரம்பு:

For The Post Of Programme Assistant (Computer) / Programme Assistant (Technical) / Farm Manager And Junior Assistant Cum Typist

SC, SC(A), ST, MBC / DNC, BC, BCM:  18 to No Age limit

Others [i.e., candidates not belonging to SC, SC(A), ST, MBC / DNC, BC, BCM : 18 to 30

For The Post Of Driver Age Limit:

OC - 18 to 30

BC / BCM / MBC / DNC - 18 to 32

SC / SC(A) / ST - 18 to 35

Selection Procedure:

Written Examination in OMR format / Certificate Verification and Oral Interview

Application Fee/Exam Fee:

SC / SC(A) / ST categories - Rs.500/-

For Others - Rs.750/-

கல்வி தகுதி:

1. Programme Assistant (Computer) Post:

1. B.Sc. (Computer Science) / Bachelor in Computer Application/ Bachelor in Agriculture & allied subject with Post GraduateDiploma in Computer Application.(PGDCA from institutions recognized by theGovernment)

2. Desirable two years experience in handling agri-based data incomputer.

2. Programme Assistant (Technical) Post:

Essential B.Sc. in Agriculture / Bachelor of Veterinary Science / Animal Sciences / Horticulture / Forestry / Home Science.

3. Farm Manager Post:

Essential B.Sc. in Agriculture / Horticulture / Forestry

4. Junior Assistant cum Typist Post:

1. Minimum Degree acquired after passing +2 (in anyone of the stream) with Computer knowledge and minimum 5 years of experience (Casual / Contractual / Temporary basis) in Government University, Government or Public Sector Institutions.

 2. Must have passed the Government Technical Examinations in Typewriting i) by the Higher grade in Tamil and English (or) ii) by the Higher grade in Tamil and Lower grade in English (or) iii) by the Higher grade in English and Lower grade in Tamil

 3. Must possess adequate knowledge in Tamil. Preference will be give to the candidates who passed Certificate course on “Office Automation” awarded by the Directorate of Technical Education (as per G.O. Ms. No. 43 Personnel and Administrative Reforms (S) Dept. dated 17.04.2009.


5. Driver Post:

1. Must have passed 8th Std (must read and write Tamil) 

2. Must possess good physique (Physical Fitness certificate should to be obtained from Assistant Civil Surgeon) 

3. Must possess a driving license to drive Motor Vehicles including heavy vehicle (with badge)

 4. Practical experience in driving a motor vehicle preferably a Jeep, Van or Heavy vehicle for a period of not less than 10 years in Government University / Government Institutions or Public Sector of Tamil Nadu (on Casual / Contractual / Temporary basis). In addition to the above preference will be given to those who possesses first aid certificate and certificate of vehicle maintenance knowledge.

How to Apply : Apply Online Now

Last Date Apply Online: 09-11-2020

OFFICIAL NOTIFICATION LINK: CLICK HERE

APPLY ONLINE LINK: CLICK HERE


Post a comment

0 Comments