அரசு காப்பீடு துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு 2021 | GIC Recruitment 2021 44 Assistant Post

மத்திய​ அரசு காப்பீடு துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு 2021 | GIC Recruitment 2021 44 Assistant Post | General Insurance Corporation Of India Jobs 2021 | General Insurance Corporation Of India Recruitment  2021 | https://www.gicofindia.com

பதவியின் பெயர்கள் :

1. Finance Charterered Accountants Post

2. General Officer Post

3. Legal Officer Post

4. Insurance Officer Post

இந்த​ வேலைக்கு மொத்தம் நான்கு விதமான​ பதவிகளுக்கான​ காலிபணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலிபணியிடங்கள் விவரங்கள் :

1. Finance Charterered Accountants Post - 15 Vacancies

2. General Officer Post - 15 Vacancies

3. Legal Officer Post - 04 Vacancies

4. Insurance Officer Post - 10 Vacancies

Total Vacancies : 44

மாதம் சம்பளம் விவரங்கள் :

Basic Pay Rs.32,795/- per month in the scale of Rs.32795 -1610(14) – 55335 -1745(4) - 62315 and other admissible allowances like DA, HRA, CCA, etc. The total emoluments will be about Rs. 65,000/-p.m. plus other benefits which are New Pension Scheme and Newspaper /Internet Allowance, Leave Travel Subsidy, Medical Benefits, House Furnishing Allowance, Household Help Allowance, Sodexo, Personal Accident cover, housing, vehicle and computer loans with subsidized interests, and interest free advances for festival, natural calamities and any other benefits as per rules and on confirmation of service in the Corporation. The officers are also entitled for Corporation’s / leased accommodation as per norms. (Presently Corporation owned accommodations are not available, whereas lease accommodation will be permitted as per norms). The present lease accommodation limits at Mumbai is Rs.30,000/- per month.

வயது வரம்பு :

Age Criteria : Age (As on 01.02.2021)

Minimum age : 21 years

Maximum age : 30 years

Relaxation in upper age limit :

Schedule Caste / Scheduled Tribe - 5 Years

Other Backward Class (eligible for reservation) - 3 Years

Person with Disability - 10 Years

Ex-Servicemen / Disabled Ex-Servicemen - Actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex-Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 45 years

Widows, Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried - 9 years

Selection Procedure :

The selection for the above post shall be on the basis of shortlisting of the candidates based on Online Test, and performance in Group Discussion and interview and medical examination. The total marks for Written Test, Group Discussion and Interview will be 200.

Competitive online examination will be held tentatively around the first week of May 2021.The candidate may choose any one of the following centres, which must be indicated in the Application Form clearly. Corporation also reserves the right to hold the written examination at some and not all the examination centres listed below depending upon the number of candidates and other relevant factors.

Application Fee/Exam Fee:

Non-refundable amount of Rs. 850/- (Rupees Eight Hundred Fifty Only) (plus GST @ 18%) as Processing and Examination fees has to be paid on line only as per instruction given in above website upon completion of registration and application. 

No Fees :- (Candidates belonging to SC/ST category, PH candidates, Female candidates and the employees of GIC and GIPSA Member Companies are exempted from the fees).Educational Qualification : (As on 01.02.2021)

Any Degree

1. Finance Charterered Accountants Post

Graduation in any discipline with minimum 60% marks for General & OBC candidates (55% for SC/ST candidates) and candidates should have passed the Final examination of Institute of Chartered Accountants of India. Candidates should provide their membership number and the same will be verified with Institute of Chartered Accountants of India.

2. General Officer Post

Graduation in any discipline with minimum 60% marks for General & OBC candidates (55% for SC/ST candidates).

3. Legal Officer Post

Bachelor’s Degree in Law recognized by Bar council of India for the purpose of enrolment as an Advocate with a minimum of 60% marks for General & OBC candidates (55% for SC/ST candidates).

4. Insurance Officer Post

Graduation in any discipline with minimum 60% marks for General & OBC candidates (55% for SC/ST candidates) and candidates should possess Post Graduate Degree/diploma in General Insurance/ Risk Management/ Life Insurance/ FIII/ FCII.

How To Apply :

Apply Job Online - இந்த​ வேலைக்கு ஆண்லைனில் விண்ணப்பிக்க​ வேண்டும்.

Apply Online Last Date : 29-03-2021

Tentative Date of online Examination : 9th MAY 2021 (Afternoon Shift)

Downloading of call letters for examination commences from : Around 10 days prior to the date of examination

Online Pre-recruitment training for SC/ST/OBC/PWD candidates : 26.04.2021 TO 29.04.2021

இந்த வேலைக்கான​ நோட்டிபிகேசன் லிங்க் மற்றும் ஆண்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் லிங்க் கீழ் குடுக்கப்பட்டுள்ளது.Last Date to Apply : 29/03/2021

Post a Comment

0 Comments