தமிழக அஞ்சல் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு 2021 | Tamilnadu post office recruitment 2021

தமிழக அஞ்சல் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு 2021 | Tamilnadu post office recruitment 2021 | India Post, Tamil Nadu Circle Jobs 2021 | India Post, Chennai Recruitment 2021 for Driver, Mechanic, Painter, Electrician (35 Vacancies) | Name of the Organization: India Post, Chennaiபதவியின் பெயர்கள் :

1. Driver Post

2. M.V. Mechanic Post

3. Copper & Tinsmith Post

4. Painter Post

5. Tyreman Post

6. M.V.Electrician Post

காலிபணியிடங்கள் விவரங்கள் :

1. Driver Post - 25 Vacancies

2. M.V. Mechanic Post - 5 Vacancies

3. Copper & Tinsmith Post - 1 Vacancies

4. Painter Post - 1 Vacancies

5. Tyreman Post - 1 Vacancies

6. M.V.Electrician Post - 2 Vacancies

Total Vacancies : 35

மாதம் சம்பளம் :

1. Driver Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

2. M.V. Mechanic Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

3. Copper & Tinsmith Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

4. Painter Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

5. Tyreman Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

6. M.V.Electrician Post - Rs.19,900 to Rs.63,200 per month

வயது வரம்பு :

According to (CN) Central govt norms, age relaxation with age limit are mentioned below.

For Painter, Driver, Copper & Tinsmith, M.V. Mechanic, Tyreman, M.V.Electrician Post :

Painter, Driver, Copper & Tinsmith, M.V. Mechanic, Tyreman, M.V.Electrician – Check notification.

For More Check Notification

கல்வித் தகுதி :

1. Driver Post : 10th Pass + 3 years experience in Light & Heavy Motor vehicles.

2. M.V. Mechanic Post : ITI in relevant fields

3. Copper & Tinsmith Post : ITI in relevant fields

4. Painter Post : ITI in relevant fields

5. Tyreman Post : ITI in relevant fields

6. M.V.Electrician Post : ITI in relevant fields

Selection Process :

Interview

Trade test

Driver (Skill test, Drive test)

Application Fee :

No Fee

Last Date to Apply : 26-05-2021

How to Apply : 

Apply Job Offline

Candidates can apply offline mode (Postl)

Send the Bio-Data to the following address with all the necessary documents copies (like ID Proof, Address Proof, Education Proof.

Address:

 Senior Manager, Mail Motor Service, Chennai-600006.

Closing date to apply offline : 26/05/2021

OFFICIAL NOTIFICATION LINK 1 :  CLICK HERE

OFFICIAL NOTIFICATION LINK 2 :  CLICK HERE

OFFICIAL WEBSITE LINK : CLICK HERE

Last Date : 26th May 2021

FOR MORE ALL GOVT JOB NOTIFICATION LINK: CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments