சற்றுமுன் Direct Hyundai Supplier அவசர வேலைவாய்ப்பு | private company jobs in tamilnadu

சற்றுமுன் Direct Hyundai Supplier அவசர வேலைவாய்ப்பு | private company jobs in tamilnadu

Company : HNI AUTO TECH PVT.LT

ABOUT COMPANY:-

Leading Auto components manufacturing Korean Company

Direct Hyundai supplier

Qualification Required:-

+2, B.E/DIPLOMA(Mech,Auto,EEE,Tool& Tie,)

ITI-All Departments

DEGREE (PASS OR FAIL)

Salary :Rs.12,500  /- take home

Attendance Bonus:Rs.500/-

Ot- 80 rs per hrs

Work :  CNC Mission production operators /Quality Inspector

Food : Free of cost

Working Hours:8hrs

Age Limit:18 to 25

Only male candidates

Transports : kanchipuram , sriperumbudure, sungachatram, Arakkonam,thiruvallure ,poondhamalli ,manavala nagar .

Destination : TRAINEE

Location : Sengadu, Thiruvallur,Chennai.

Contact:7823923909

How to Apply :

Contact:7823923909

இந்த​ முபைல் நம்பருக்கு ( 7823923909 )  கால் செய்து விண்ணப்பிக்கவும்

Post a Comment

0 Comments