சற்றுமுன் அவசர வேலை No Exam | No Fees முன் அனுபவம் வேண்டாம் ITI JOB / DIPLOMA JOB

சற்றுமுன் அவசர வேலை No Exam | No Fees முன் அனுபவம் வேண்டாம் ITI JOB / DIPLOMA JOB

COMPANY NAME : 

R . STAHL ENGINEERING PVT.LTD 

( Leading Electrical and electronics parts Manufacturing company )

Qualification and Salary :

ITI:(Fitter, welder, Machinist) 

Salary:-12,120 Take home+Attendance Bonus 500

Diploma-Mechanical only ( (2019 to 2020) All clear candidates only )

Salary:-13,000 take home+Attendance Bonus 500

Food free | 8hrs work

Department:

Production, Assembly,Light fitting,Switch gear.

Age Limit:18 to 25

Only male Apply This Post

Location: MaraiMalai Nagar

Contact:- 8526757400

How To Apply :

இந்த​ வேலையில் உடனே சேர​ விரும்புபவர்கள் இந்த​ முபைல் நம்பருக்கு ( 8526757400 ) கால் செய்து விண்ணப்பிங்க​

Contact No : 8526757400

Post a Comment

0 Comments