தமிழக அரசு துறையில் கோர்டினேட்டர் அவசர வேலைவாய்ப்பு | TNSCST Recruitment 2021

TNSCST-Tamil Nadu State Council for Science and Technology Jobs 2021 | தமிழக அரசு துறையில் கோர்டினேட்டர் அவசர வேலைவாய்ப்பு | TNSCST Recruitment 2021 | Project Coordinator & Project Assistant Job


பதவியின் பெயர்கள் :

1. Project Coordinator Post

2. Project Assistant Post

மாதம் சம்பளம் :

1. Project Coordinator Post - Rs.55,000 per month

2. Project Assistant Post - Rs.22,000 per month

வயது வரம்பு :

Not Mentioned

Selection Process :

Interview

Application Fee :

No Fee

Important Date :

The last date to submit the application on 25-07-2021

கல்வித் தகுதி :

1. Project Coordinator Post - PhD (Science) + 3 years experience or PG (Agriculture/Biology/Veterinary Science) + 5 years experience

2. Project Assistant Post - PG (Science Degree) or MCA

How to Apply : 

Interested Candidates may send the application and detailed Bio-Data Through Email : 
( ms.tanscst@nic.in )

Along with a Hard copy send to the address  

Download and Print and fill the application form

Send the application form to the following address with all the necessary documents copies (like ID Proof, Address Proof, Education Proof)

Address: The Member Secretary, Tamilnadu State Council for Science and Technology, DOTE Campus, Chennai-600025
Post a Comment

0 Comments