தமிழக அரசு தொழில் முதலீட்டு துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2021 | TIIC Recruitment 2021

தமிழக அரசு தொழில் முதலீட்டு துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2021 | TIIC Recruitment 2021 | THE TAMILNADU INDUSTRIAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED JOB | (A Government of Tamil Nadu Undertaking) | Tamilnadu Govt Jobs | Official Website : https://www.tiic.org/


பதவியின் பெயர்கள் : 

1. Manager (Finance)

2. Manager (Legal)

3. Senior Officer (Technical)

4. Senior Officer (Finance)

5. Senior Officer (Legal)

காலிபணியிடங்கள் :

1. Manager (Finance) - 04 Vacancies

2. Manager (Legal) - 02 Vacancies

3. Senior Officer (Technical) - 08 Vacancies

4. Senior Officer (Finance) - 27 Vacancies

5. Senior Officer (Legal) - 09 Vacancies

Total number of Vacancies: 50 Post

மாதம் சம்பளம் :

1. Manager (Finance) - Pay Scale Rs.56,900-1,80,500/-

2. Manager (Legal) - Pay Scale Rs.56,900-1,80,500/-

3. Senior Officer (Technical) - Pay Scale Rs.56,100-1,77,500/-

4. Senior Officer (Finance) - Pay Scale Rs.56,100-1,77,500/-

5. Senior Officer (Legal) - Pay Scale Rs.56,100-1,77,500/-

வயது வரம்பு :

Age Limit: (As on 01.07.2021)

Minimum Age: 21 Years (For all categories)

Maximum Age: 

1. SC/SCA/ST (belonging to State of Tamil Nadu only)

Manager : 38 years

Senior Officer : 35 years

2. BC-M/BC-OBCM/MBC/MBC&DNC/MBC(V) (belonging to State of Tamil Nadu only

Manager : 35 years

Senior Officer : 32 years

3. Differently Abled Person

Manager : 43 years

Senior Officer : 40 years

4. Others (General category)

Manager : 33 years

Senior Officer : 30 years

கல்வித் தகுதி :

1. Manager (Finance) - CA/ICWA/Post graduate with MBA (i.e, M.A./M.Sc.,/M.Com etc., with MBA) from any University recognized by UGC through regular academic programme or PG Diploma from any Indian Institute of Management and XLRI, Jamshedpur.

2. Manager (Legal) - A Degree in Law obtained from a recognised University. Preference will be given to persons with PG qualification in Law.

3. Senior Officer (Technical) - B.E., / B.Tech., / AMIE with First class or 60% and above marks, in the above examination

4. Senior Officer (Finance) - CA/ICWA/Post graduate with MBA (i.e, M.A./M.Sc.,/M.Com etc., with MBA) from any University recognized by UGC through regular academic programme or PG Diploma from any Indian Institute of Management and XLRI, Jamshedpur

5. Senior Officer (Legal) - B.L. Degree from a reputed Law College recognized by UGC

Selection Procedure :

1. Online Examination

2. Interview

Application Fee/Exam Fee :

1. BC-M, BC-OBCM, MBC, MBC&DNC, MBC(V), General Category & DAP candidates :

1,000/- plus GST @ 18 % (Rupees One Thousand only plus GST @ 18 %)

2. SC, SCA, ST candidates belonging to Tamil Nadu :

500/- plus GST @ 18 % (Rupees Five hundred only plus GST @ 18 %)

IMPORTANT DATES:

Apply Online Date : 15-08-2021

Last Date to Apply : 30-09-2021 (Last Date Extended)

Date, Venue and Time of Written Examination :

The date, time and venue of Online examination will be intimated through Hall ticket which shall be downloaded by the candidates from the website www.tiic.org. The date from which Hall Tickets can be downloaded will be intimated to the candidates through SMS/e-mail. Hall Tickets will not be sent to the individual candidates by post/ email

For More Check Official Notification

இந்த​ வேலைக்கான​ நோட்டிபிகேசன் லிங்க் அப்லே பண்ற​ ஆண்லைன் லிங்க் கீழ் குடுக்கப்பட்டுள்ளது.

OFFICIAL NOTIFICATION LINK : CLICK HERE

APPLY JOB ONLINE LINK : CLICK HERE

OFFICIAL WEBSITE LINK : CLICK HERE

Last Date to Apply Job Online: 30th - 09 - 2021 (Last Date Extended)

Post a Comment

0 Comments