சற்றுமுன் புதிய வேலை அறிவிப்பு | Daily Salary Job | Monthly Salary Job

சற்றுமுன் புதிய வேலை அறிவிப்பு | Daily Salary Job | Monthly Salary Job | 


பதவியின் பெயர்கள் :

1. System Analyst Post

2. System Engineer Post

3. Professional Assistant - I Post

4. Professional Assistant - II Post

மாதம் சம்பளம் :

 1. System Analyst Post - Rs. 30,000/- pm (Consolidated)

2. System Engineer Post - Rs. 25,000/- pm (Consolidated)

தினமும் சம்பளம் :

3. Professional Assistant - I Post - Rs. 797/- per day

4. Professional Assistant - II Post - Rs. 748/- per day

வயது வரம்பு :

கிடையாது

Last Date : 03-12-2021

காலிபணியிடங்கள் :

1. System Analyst 01 Post 

2. System Engineer 01 Post

3. Professional Assistant - I 05 Post

4. Professional Assistant - II 05 Post

Total number of Vacancies: 07

கல்வித் தகுதி :

1. System Analyst Post - B.E/B.Tech in CSE/IT with at least two years experience in the relevant field.

2. System Engineer Post - B.E/B.Tech in CSE/IT with at least one year experience in the relevant field.

3. Professional Assistant - I Post - B.E/B.Tech in CSE/IT

4. Professional Assistant - II Post - MCA or M.Sc (CSE/IT)

Selection Procedure:

Interview

Application Fee :

No Fee

How to Apply :

Apply Job Offline

Last Date : 03-12-2021

Interested and eligible candidates can send the application as in the prescribed format attached below in a sealed envelope to "The Director, Knowledge Data Centre, Centre for Excellence Building, Anna University, Chennai -600025" on or before 3rd December 2021 5.00 pm

Only shortlisted candidates will be called for interview. The date and time of interview will be intimated through E-mail/SMS/Phone call to the shortlisted candidates.

Candidates should appear for the interview with all their original certificates.

The post is purely temporary and the selected candidates cannot claim for permanency of the job.Post a Comment

0 Comments