தமிழக​ அரசு திருக்கோயில் வேலைவாய்ப்பு 2023 | TNHRCE Recruitment 2023

TNHRCE Temple Recruitment 2023 | 281 Vacancies | TNHRCE Dhandayuthapani Swamy Temple Recruitment 2023 | TNHRCE Palani invites applications for recruitment of 281 Office Assistant, Typist, Librarian, Watchman, Computer Engineer, Junior Engineer, Technical Assistant, Draughtsman, , Fitter, Pump Operator, Plumber, Driver, Cleaner, Conductor, Sanitary Inspector & Various Posts. The applicants are requested to Download Application Form through Official Website @ https://palanimurugan.hrce.tn.gov.in/. The last date for the receipt of application along with enclosures is 07.04.2023 @ 05.45 PM.


TNHRCE Recruitment 2023 Job Summary:

Organization Name: Arulmigu Dhandayuthapani Swamy Temple
Job Category: Tamilnadu Govt Jobs
Employment Type: Regular Basis
Name Of The Posts: Office Assistant, Typist, Librarian, Watchman, Computer Engineer, Junior Engineer, Technical Assistant, Draughtsman, , Fitter, Pump Operator, Plumber, Driver, Cleaner, Conductor, Sanitary Inspector & Various 281 Posts
Place of Posting: Palani
Starting Date: 03.03.2023
Last Date: 07.04.2023 @ 05.45 PM
Apply Mode: Offline
Official Website: https://palanimurugan.hrce.tn.gov.in/
TNHRCE Palani Recruitment 2023

Name Of The Posts & No Of Vacancy:

Name Of The Posts No.Of Vacancy
01. தட்டச்சர் 06 Vacancy
02. நூலகர் 01 Vacancy
03. கூர்க்கா 02 Vacancy
04. அலுவலக​ உதவியாளர் 65 Vacancy
05. உபகோவில் பல​ வேலை 26 Vacancy
06. உதவி சமையல் 02 Vacancy
07. ஆயா 03 Vacancy
08. பூஜை காவல் 10 Vacancy
09. காவல் 50 Vacancy
10. பாத்திர சுத்தி​ 01 Vacancy
11. கணினி பொறியாளர் 01 Vacancy
12. இளநிலை பொறியாளர் (மின்) 01 Vacancy
13. வரைவாளர் (சிவில்) 02 Vacancy
14. வரைவாளர் (மின்) (E.E.E) 01 Vacancy
15. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (சிவில்)​ 06 Vacancy
16. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (மின்)​ 01 Vacancy
17. H.T ஆப்ரேட்டர் 05 Vacancy
18. பம்ப் ஆப்ரேட்டர் 06 Vacancy
19. பிளம்பர் 15 Vacancy
20. தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய​ இயக்குபவர் 02 Vacancy
21. பிட்டர் 03 Vacancy
22. வின்ச் மெக்கானிக் 01 Vacancy
23. வின்ச் ஆப்ரேட்டர் 08 Vacancy
24. மிசின் ஆப்ரேட்டர் 05 Vacancy
25. ட்ராலிகார்டு 09 Vacancy
26. ஓட்டுநர் 04 Vacancy
27. நடத்துநர் 05 Vacancy
28. கிளீனர் 01 Vacancy
29. மருத்துவர் 02 Vacancy
30. F.N.A 01 Vacancy
31. M.N.A 01 Vacancy
32. சுகாதார​ ஆய்வர் 01 Vacancy
33. வேளாண் அலுவலர் 01 Vacancy
34. ஆசிரியை 16 Vacancy
35. ஆய்வக​ உதவியாளர் 01 Vacancy
36. வேத​ பாட​ சாலை (சிவ​ ஆகம​ ஆசிரியர்) 01 Vacancy
37. தேவார​ ஆசிரியர் 01 Vacancy
38. நாதஸ்வரம் 03 Vacancy
39. தவில் 05 Vacancy
40. தாளம் 03 Vacancy
41. அர்ச்சகர்கள் (உபகோயில்) 03 Vacancy
Total No of Vacancies: 281 Vacancy
Palani Dhandayuthapani Swamy Temple Recruitment 2023 281 Vacancies

Salary Details:

Post Name Salary Details
01. தட்டச்சர் Rs.18500 - 58600/-
02. நூலகர் Rs.18500 - 58600/-
03. கூர்க்கா Rs.11600 - 36800/-
04. அலுவலக​ உதவியாளர் Rs.15900 - 50400/-
05. உபகோவில் பல​ வேலை Rs.11600 - 36800/-
06. உதவி சமையல் Rs.11600 - 36800/-
07. ஆயா Rs.15900 - 50400/-
08. பூஜை காவல் Rs.11600 - 36800/-
09. காவல் Rs.15900 - 50400/-
10. பாத்திர சுத்தி​ Rs.15700 - 50000/-
11. கணினி பொறியாளர் Rs.35900 - 113500/-
12. இளநிலை பொறியாளர் (மின்) Rs.35900 - 113500/-
13. வரைவாளர் (சிவில்) Rs.20600 - 65500/-
14. வரைவாளர் (மின்) (E.E.E) Rs.20600 - 65500/-
15. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (சிவில்)​ Rs.20600 - 65500/-
16. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (மின்)​ Rs.20600 - 65500/-
17. H.T ஆப்ரேட்டர் Rs.18200 - 57900/-
18. பம்ப் ஆப்ரேட்டர் Rs.18000 - 56900/-
19. பிளம்பர் Rs.18000 - 56900/-
20. தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய​ இயக்குபவர் Rs.16600 - 52400/-
21. பிட்டர் Rs.18000 - 56900/-
22. வின்ச் மெக்கானிக் Rs.16600 - 52400/-
23. வின்ச் ஆப்ரேட்டர் Rs.16600 - 52400/-
24. மிசின் ஆப்ரேட்டர் Rs.16600 - 52400/-
25. ட்ராலிகார்டு Rs.16600 - 52400/-
26. ஓட்டுநர் Rs.18500 - 58600/-
27. நடத்துநர் Rs.16600 - 52400/-
28. கிளீனர் Rs.15700 - 50000/-
29. மருத்துவர் Rs.36700 - 116200/-
30. F.N.A Rs.11600 - 36800/-
31. M.N.A Rs.11600 - 36800/-
32. சுகாதார​ ஆய்வர் Rs.35600 - 112800/-
33. வேளாண் அலுவலர் Rs.35900 - 113500/-
34. ஆசிரியை Rs.19500 - 62000/-
35. ஆய்வக​ உதவியாளர் Rs.15900 - 50400/-
36. வேத​ பாட​ சாலை (சிவ​ ஆகம​ ஆசிரியர்) Rs.35400 - 112400/-
37. தேவார​ ஆசிரியர் Rs.35400 - 112400/-
38. நாதஸ்வரம் Rs.15700 - 50000/-
39. தவில் Rs.15700 - 50000/-
40. தாளம் Rs.15700 - 50000/-
41. அர்ச்சகர்கள் (உபகோயில்) Rs.11600 - 36800/-
Latest TNHRCE Palani Recruitment 2023

Age Limit:

For All Posts - 18 to 45 Years

Educational Qualification:

Post Name Qualification
01. தட்டச்சர் 10th Pass + Typewriting
02. நூலகர் 10th Pass, Must possess Diploma in Library Science
03. கூர்க்கா Read and Write in Tamil
04. அலுவலக​ உதவியாளர் 8th Pass
05. உபகோவில் பல​ வேலை Read and Write in Tamil
06. உதவி சமையல் know to prepare food & Read and Write in Tamil
07. ஆயா Read and Write in Tamil
08. பூஜை காவல் Read and Write in Tamil
09. காவல் Read and Write in Tamil
10. பாத்திர சுத்தி​ Read and Write in Tamil
11. கணினி பொறியாளர் Engineering degree in Computer Science/ Information Technology
12. இளநிலை பொறியாளர் (மின்) A Diploma in Electrical Engineering
13. வரைவாளர் (சிவில்) A Diploma in Civil Engineering
14. வரைவாளர் (மின்) (E.E.E) Diploma in Electrical and Electronics Engineering.
15. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (சிவில்)​ A Diploma in Civil Engineering
16. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (மின்)​ Diploma in Electrical and Electronics Engineering.
17. H.T ஆப்ரேட்டர் I.T.I
18. பம்ப் ஆப்ரேட்டர் I.T.I
19. பிளம்பர் I.T.I
20. தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய​ இயக்குபவர் I.T.I
21. பிட்டர் I.T.I
22. வின்ச் மெக்கானிக் I.T.I
23. வின்ச் ஆப்ரேட்டர் I.T.I
24. மிசின் ஆப்ரேட்டர் I.T.I
25. ட்ராலிகார்டு I.T.I
26. ஓட்டுநர் 8th Pass + Light Vehicle or Heavy Vehicle Driving License
27. நடத்துநர் 8th Pass
28. கிளீனர் 8th Pass
29. மருத்துவர் M.B.B.S
30. F.N.A 12th Pass + Health Worker Certificate
31. M.N.A 12th Pass + Health Worker Certificate
32. சுகாதார​ ஆய்வர் 8th Pass
33. வேளாண் அலுவலர் Bachelor’s degree in Agriculture or Horticulture.
34. ஆசிரியை As per the Provisions under the Tamil Nadu Recognised
35. ஆய்வக​ உதவியாளர் As per the Provisions under the Tamil Nadu Recognised
36. வேத​ பாட​ சாலை (சிவ​ ஆகம​ ஆசிரியர்) three years course in any Agama School (or); Thevara Pada Salas (or); Veda Padasalas.
37. தேவார​ ஆசிரியர் three years course in any Agama School (or); Thevara Pada Salas (or); Veda Padasalas.
38. நாதஸ்வரம் relevant field obtained from a music school run by Religious Institutions or any other institutions
39. தவில் certificate in the relevant field
40. தாளம் certificate in the relevant field
41. அர்ச்சகர்கள் (உபகோயில்) certificate in the relevant field
For More Educational Qualification Check Official Notification

Selection Process:

1. Short Listing

2. Written Exam/Interview

How to Apply:


Important Dates:

Starting Date for Submission of Application 03/03/2023
Last date for Submission of Application 07/042023 @ 05.45 PM
TNHRCE Recruitment 2023

TNHRCE Palani Official Notification & Application Link:

TNHRCE Palani Official Website Career Page Click Here
Short Notice PDF Click Here
Official Notification PDF Click Here
Application Form PDF Click Here

Post a Comment

0 Comments