உரங்கள் மற்றும் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் 78 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு2024| FACT Recruitment 2024

FACT Recruitment 2024|Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd |FACT| உரங்கள் மற்றும் கெமிக்கல்ஸ் திருவாங்கூர் நிறுவனத்தில் 78 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்பிக்க  ஆர்வம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 10.03.2024 தேதிக்குள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://fact.co.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். சம்பளம் Rs 70,000/- to 2,00,000/-| கல்வித்தகுதி 10th,Diploma |மேலும் விவரம் அறிந்து கொள்ள கீழே உள்ள Notification Linkயை கிளிக் செய்து பார்த்து கொள்ளலாம்.

FACT Recruitment 2024(Quick Summary):

Organization Name Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT)
Notification No 2/2024 dated 12.02.2024
Job Category Central Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No Of Vacancy 78 Vacancy
Job Location All Over India
Starting Date 17/02/2024
Ending Date 10/03/2024
How To apply Online
Official Website https://fact.co.in/
FACT Recruitment 2024


Name Of The Posts & Vacancy Details:

Post Names Vacancy
1. Senior Manager (Mechanical) 02 Vacancy
2. Senior Manager (Marketing) 03 Vacancy
3. Officer (Sales) 06 Vacancy
4. Officer (Welfare) 01 Vacancy
5. Management Trainee (Chemical) 14 Vacancy
6. Management Trainee (Mechanical) 06 Vacancy
7. Management Trainee (Electrical) 07 Vacancy
8. Management Trainee (Instrumentation) 05 Vacancy
9. Management Trainee (Civil) 02 Vacancy
10. Management Trainee (Fire & Safety) 01 Vacancy
11. Management Trainee (Marketing) 05 Vacancy
12. Management Trainee (Finance) 04 Vacancy
13. Management Trainee (Human Resources & Administration) 02 Vacancy
14. Management Trainee (Materials) 02 Vacancy
15. Technician (Process) 10 Vacancy
16. Craftsman (Instrumentation) 04 Vacancy
17. Rigger Assistant 04 Vacancy
FACT Recruitment 2024

Age Limit:

Post Names Age
1. Senior Manager (Mechanical) 45 Years
2. Senior Manager (Marketing) 45 Years
3. Officer (Sales) 26 Years
4. Officer (Welfare) 26 Years
5. Management Trainee (Chemical) 26 Years
6. Management Trainee (Mechanical) 26 Years
7. Management Trainee (Electrical) 26 Years
8. Management Trainee (Instrumentation) 26 Years
9. Management Trainee (Civil) 26 Years
10. Management Trainee (Fire & Safety) 35 Years
11. Management Trainee (Marketing) 35 Years
12. Management Trainee (Finance) 26 Years
13. Management Trainee (Human Resources & Administration) 26 Years
14. Management Trainee (Materials) 26 Years
15. Technician (Process) 35 Years
16. Craftsman (Instrumentation) 35 Years
17. Rigger Assistant 35 Years
FACT Recruitment 2024

Salary Details:

Post Names Salary
1. Senior Manager (Mechanical) Rs 70000 – 200000 (E4)
2. Senior Manager (Marketing) Rs 70000 – 200000 (E4)
3. Officer (Sales) Rs 30000-120000 (E0)
4. Officer (Welfare) Rs 30000-120000 (E0)
5. Management Trainee (Chemical) Rs 50000-160000 (E2)
6. Management Trainee (Mechanical) Rs 50000-160000 (E2)
7. Management Trainee (Electrical) Rs 50000-160000 (E2)
8. Management Trainee (Instrumentation) Rs 50000-160000 (E2)
9. Management Trainee (Civil) Rs 50000-160000 (E2)
10. Management Trainee (Fire & Safety) Rs 50000-160000 (E2)
11. Management Trainee (Marketing) Rs 50000-160000 (E2)
12. Management Trainee (Finance) Rs 50000-160000 (E2)
13. Management Trainee (Human Resources & Administration) Rs 50000-160000 (E2)
14. Management Trainee (Materials) Rs 50000-160000 (E2)
15. Technician (Process) Rs 21650-85000 (WG 14)
16. Craftsman (Instrumentation) Rs 21650-85000 (WG 14)
17. Rigger Assistant Rs 21650-85000 (WG 14)
FACT Recruitment 2024

Educational Qualification:

Post Names Qualification
1. Senior Manager (Mechanical) Bachelor Degree in Mechanical Engineering, with 9 years executive experience in maintenance / consultancy / projects / construction / fabrication departments in mechanical field in large Fertiliser / Chemical / Petro Chemical plants or large engineering firms / construction firms / Government / Defence Services, of which last 3 years shall be (a) if executives of CPSEs on Industrial Dearness Allowance (IDA) scales, in E3 grade i.e. Rs.60000-180000/- (if 2017 based Industrial Dearness Allowance (IDA) scales) or equivalent / higher grade, or (b) if working in other establishments, drawing a minimum CTC of Rs.15.5 lakhs P/A.
2. Senior Manager (Marketing) Two years Post Graduate Degree in Agriculture or Management (with specialization or elective in Marketing Management / Agri Business Management) OR Two years Post Graduate Post Diploma in Management (with specialisation or elective in Marketing Management / Agriculture Business Management) with 9 years executive experience in trading / sales / marketing of products in large Fertiliser / Chemical / Agro field industries of which last 3 years shall be (a) if executives of CPSEs on IDA scales, in E3 grade i.e. Rs.60000-180000 (if 2017 based IDA scales) or equivalent / higher grade, or (b) if working in other establishments, drawing a minimum CTC of Rs.15.5 lakhs per annum.
3. Officer (Sales) B. Sc. Degree in Agriculture with 60% marks
4. Officer (Welfare) (i) Degree of a University recognised by the Government of Kerala (ii) Degree or Diploma in Social Science or LLB (with Labour Law as elective subject)
5. Management Trainee (Chemical) Bachelor‟s Degree in Engineering (in Chemical Engineering or Petrochemical Engineering or Chemical Technology or Petrochemical Technology), with 60% marks.
6. Management Trainee (Mechanical) Bachelor Degree in Mechanical Engineering with 60% marks.
7. Management Trainee (Electrical) Bachelor Degree in Engineering (in Electrical or Electrical & Electronics or Electrical & Instrumentation), with 60% marks.
8. Management Trainee (Instrumentation) Bachelor Degree in Engineering (in Instrumentation or Instrumentation & Control or Electronics & Instrumentation or Electrical & Instrumentation), with 60% marks.
9. Management Trainee (Civil) Bachelor Degree in Civil Engineering with 60% marks
10. Management Trainee (Fire & Safety) Bachelor Degree in Engineering in Fire & Safety with 60% marks.
11. Management Trainee (Marketing) Two years Post Graduate Degree in Management (with specialization or elective in Marketing Management / Agri Business Management) with 60% marks OR Two years Post Graduate Diploma in Management (with specialization or elective in Marketing Management / Agri Business Management) with 60% marks.
12. Management Trainee (Finance) Pass in final examination as : (i) Chartered Accountant (CA) from the Institute of Chartered Accountants of India OR (ii) Cost and Management Accountant (CMA)/ (ICWAI) from the Institute of Cost & Management Accountants of India.
13. Management Trainee (Human Resources & Administration) Two years Post Graduate Degree in HR or Personnel Management or Industrial Relations or Labour Welfare or Social Work (specialisation in Personnel/Human Recourse Management) or Business Administration (specialisation in Personnel/ Human Recourse Management) OR Two years Post Graduate Diploma in HR or Personnel Management or Industrial Relations or Labour Welfare or Social Work (specialisation in Personnel/ Human Recourse Management) or Business Administration (specialisation in Personnel/ Human Recourse Management), with 60% marks.
14. Management Trainee (Materials) Bachelor Degree in Engineering OR Two years Post Graduate Degree in any discipline (including Business Management) OR Two years Post Graduate Diploma in Management, with 60% marks.
15. Technician (Process) B.Sc. Degree in Chemistry/Industrial Chemistry OR Diploma in Engineering (Chemical Engineering/Chemical Technology (including Petrochemical Technology) and 2 years experience in the operation/ Analytical field / Quality Control / Chemical Control / Process Control / R&D in a large Fertilizer/ Chemical/Petrochemical Plant. In the absence of sufficient suitable candidates with the prescribed experience of 2 years, candidates with the prescribed Educational qualification and 1 to 2 years‟ of prescribed experience will be considered. Against reserved posts, SC/ST candidates without experience will also be considered in the absence of candidates with experience as above.
16. Craftsman (Instrumentation) Std X pass with National Trade Certificate in the trade of Instrumentation with 2 years experience as Craftsman Instrumentation in a large Fertiliser / Chemical / Petrochemical Plants or large establishments in Engineering Industry. In the absence of sufficient suitable candidates with the prescribed experience of 2 years, candidates with the prescribed Educational qualifications and 1 to 2 years years of prescribed experience will be considered. Against reserved posts, SC/ST candidates without experience will also be considered in the absence of candidates with experience as above.
17. Rigger Assistant Std X pass with 5 years experience in Materials handling, Rigging jobs and other works related to plant / equipment / maintenance in a large Fertiliser / Chemical/ Petrochemical Plants or large establishments in Engg Industry. Should possess good physique and physical stamina.
FACT Recruitment 2024


Selection Process:

Post Names Selection Process
1. Senior Manager (Mechanical) Based on total marks scored in the Personal Interview. Candidates provisionally Short Listing based on the initial screening of applications will be called for Personal Interview to be held at Kochi.
2. Senior Manager (Marketing) Based on total marks scored in the Personal Interview. Candidates provisionally Short Listing based on the initial screening of applications will be called for Personal Interview to be held at Kochi.
3. Officer (Sales) Based on total marks scored in Test (CBT) and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Trivandrum (Thiruvananthapuram) / Kochi and Personal Interview will be held at Kochi.
4. Officer (Welfare) Based on total marks scored in Test (CBT) and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Trivandrum (Thiruvananthapuram) / Kochi and Personal Interview will be held at Kochi.
5. Management Trainee (Chemical) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
6. Management Trainee (Mechanical) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
7. Management Trainee (Electrical) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
8. Management Trainee (Instrumentation) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
9. Management Trainee (Civil) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
10. Management Trainee (Fire & Safety) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
11. Management Trainee (Marketing) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
12. Management Trainee (Finance) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
13. Management Trainee (Human Resources & Administration) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
14. Management Trainee (Materials) Based on total marks scored in Test (CBT), Group Discussion and Personal Interview. The test is proposed to be held at Delhi / Hyderabad / Chennai / Thiruvananthapuram / Kochi and Group Discussion/ Personal Interview will be held at Kochi.
15. Technician (Process) Based on completed years of relevant experience (maximum of 2 years) and total marks scored in Test (CBT). The test is proposed to be held at Thiruvananthapuram / Kochi.
16. Craftsman (Instrumentation) Based on total marks scored in Test (CBT) and pass in Skill Test. The test (CBT) is proposed to be held at Thiruvananthapuram / Kochi. Skill Test will be conducted at Koch
17. Rigger Assistant Based on total marks scored in Practical Test. Candidates if required will be Short Listing based on test(s) / by adopting such other methods or criteria found suitable at the discretion of the Management. The Selection test(s) will be held at Kochi.
FACT Recruitment 2024

Application Fee:

Post Codes 1 to 14
For SC SC/ST/PwBD/ESM/Internal Candidates – Nil
For All Others – Rs. 1180/-
Payment Method: Online

Post Codes 15 to 17
For SC SC/ST/PwBD/ESM/Internal Candidates – Nil
For All Others – Rs.590/-
Payment Method: Online
FACT Recruitment 2024

How To Apply:

Applicants fulfilling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the FACT website in the careers webpage under current openings section i.e. https://fact.co.in/ from 17.02.2024 to 10.03.2024. Before applying, candidates should ensure that they fulfill all the eligibility Conditions.
FACT Recruitment 2024

Important Dates:

Apply Starting Date 17/02/2024
Apply Ending Date 10/03/2024
FACT Recruitment 2024

Official Notification & Application Link:

Official Career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Online Application Link Click Here
FACT Recruitment 2024

Post a Comment

0 Comments