தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 13 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு2024| Apply Online Fast| NIOT Chennai Recruitment 2024

 National Institute of Ocean Technology | NIOT|தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் சென்னை 13 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க  ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலமாக  11.03.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.niot.res.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். சம்பளம் Rs.44900-142400/-| கல்வித்தகுதி ITI, Diploma, Any Degree| மேலும் விவரம் தெரிந்துகொள்ள கீழே பார்க்கவும்.

NIOT Chennai  Recruitment 2024(Quick Summary):

Organization name National Institute of Ocean Technology
Notification No NIOT/E&P/10/2023(Regular)
Job Category Central Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No Of Vacancy 13 Vacancy
Job Location Chennai
Starting Date 10/02/2024
Ending Date 11 /03/2024
How To Apply Online
Official Website https://www.niot.res.in/
NIOT Chennai Recruitment 2024

Name Of The Posts & Vacancy Details:

Posts Name Vacancy
1. Technician Grade – A (Electronics / Instrumentation) 02 Vacancy
2. Technician Grade – A (Welder) 01 Vacancy
3. Technician Grade – A (Mechanical) 01 Vacancy
4. Technician Grade – A- Fitter (Mechanical) 01 Vacancy
5. Scientific Assistant – Gr.-A (Mechanical) 02 Vacancy
6. Scientific Assistant – Gr.-A (Electrical) 01 Vacancy
7. Scientific Assistant – Gr.-A (Electronics and Communication Engineering) 01 Vacancy
8. Scientific Assistant – Gr.-A (Life Sciences) 01 Vacancy
9. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer (Mechanical) 01 Vacancy
10. Scientific Assistant Gr.-B / Technical Officer (Electrical) 01 Vacancy
11. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer (Electronics & Communication Engineering) 01 Vacancy
NIOT Chennai Recruitment 2024

Age Limit: 

Posts Name Age
1. Technician Grade – A Not exceeding 25 years
2. Scientific Assistant – Gr.-A Not exceeding 28 years
3. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer Not exceeding 35 years
NIOT Chennai Recruitment 2024

Salary Details:

Posts Name Salary
1. Technician Grade – A Rs.19900-63200/-
2. Scientific Assistant – Gr.-A Rs.35400-112400/-
3. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer Rs.44900-142400/-
NIOT Chennai Recruitment 2024

Educational Qualification: 

Posts Name Qualification
1. Technician Grade – A (Electronics / Instrumentation) i) 10th Class Pass (Secondary / Matric) of a recognized Board and ITI course in Electronics / Instrumentation approved by National Council for Vocational Training or equivalent from recognized Institutions. ii) Basic knowledge of computer.
2. Technician Grade – A (Welder) i) 10th Class Pass (Secondary / Matric) of a recognized Board and ITI course in Welder approved by National Council for Vocational Training or equivalent from recognized Institutions. ii) Basic knowledge of computer.
3. Technician Grade – A (Mechanical) i) 10th Class Pass (Secondary / Matric) of a recognized Board and ITI course in Mechanical approved by National Council for Vocational Training or equivalent from recognized Institutions. ii) Basic knowledge of computer.
4. Technician Grade – A- Fitter (Mechanical) i) 10th Class Pass (Secondary / Matric) of a recognized Board and ITI course in Fitter (Mechanical) approved by National Council for Vocational Training or equivalent from recognized Institutions. ii) Basic knowledge of computer
5. Scientific Assistant – Gr.-A (Mechanical) 1. Three (03) years Diploma in Mechanical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. 2. Basic knowledge of computer.
6. Scientific Assistant – Gr.-A (Electrical) Three (03) years of Diploma in Electrical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.
7. Scientific Assistant – Gr.-A (Electronics and Communication Engineering) Three (03) years of Diploma in Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Telecommunication Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.
8. Scientific Assistant – Gr.-A (Life Sciences) First Class B.Sc., Degree in Zoology (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer. Desirable: M.Sc., degree in Zoology
9. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer (Mechanical) Three (03) years of Diploma in Mechanical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.Three (03) years of Diploma in Mechanical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.
10. Scientific Assistant Gr.-B / Technical Officer (Electrical) Three (03) years of Diploma in Electrical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.Three (03) years of Diploma in Electrical Engineering (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer.
11. Scientific Assistant – Gr.-B / Technical Officer (Electronics & Communication Engineering) Three (03) years of Diploma in Electronics and Communication Engineering/Electronics and Instrumentation (with 60% marks) or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. Basic knowledge of computer. Experience Desirable: Not less than 3 years experience
NIOT Chennai Recruitment 2024

Selection Process:

1. Trade Trade / Written Test
2. Skill Test
NIOT Chennai Recruitment 2024

How To Apply:

Candidate(s) fulfilling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the NIOT Chennai website in the careers webpage under current openings section i.e. https://www.niot.res.in/ from 10.02.2024 to 11.03.2024. No other mode of application will be accepted.
NIOT Chennai Recruitment 2024

Important Dates: 

Apply Starting Date 10/02/2024
Apply Ending Date 11/03/2024
NIOT Chennai Recruitment 2024

Official Notification & Application link:

Official Career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Application Link Click Here
NIOT Chennai Recruitment 2024

Post a Comment

0 Comments