யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் 120 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு2024|UPSC Recruitment 2024

UPSC|யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்|Union Public Service Commission 120 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க  ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலமாக  29.02.2024 தேதிக்குள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://upsconline.nic.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். 50 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் தகவல்கள் சம்பளம் |கல்வித்தகுதி |உங்களுக்கு ஏற்ற வயதுவரம்பு அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டள்ளது. அதை தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பார்த்துக்கொள்ளவும். 

UPSC Recruitment 2024(Quick Summary):

Organization name Union Public Service Commission
Notification No 03/2024
Job Category Central Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No Of Vacancy 120 Vacancy
Job Location All Over India
Starting Date 10/02/2024
Ending Date 29/02/2024
How To Apply Online
Official Website https://upsconline.nic.in/
UPSC Recruitment 2024

Name Of The Posts & Vacancy Details:

Posts Name Vacancy
1. Assistant Director 51 Vacancy
2. Scientist-B (Physical-Civil) 01 Vacancy
3. Administrative Officer Grade-I 02 Vacancy
4. Scientist – ‘B’ 09 Vacancy
5. Specialist Grade III (Urology) 02 Vacancy
6. Scientist ‘B’ (Environmental Science) 02 Vacancy
7. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) 01 Vacancy
8. Specialist Grade III ( Neuro- Surgery) 06 Vacancy
9. Specialist Grade III (Orthopaedics) 16 Vacancy
10. Specialist Grade III [OtoRhino-Laryngology (ENT)] 19 Vacancy
11. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) 09 Vacancy
12. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) 02 Vacancy
UPSC Recruitment 2024

Age Limit:

Posts Name Age
1. Assistant Director 45 years for SCs/STs, 43 years for OBCs and 40 years for EWS/URs.
2. Scientist-B (Physical-Civil) 35 years for EWSs.
3. Administrative Officer Grade-I 35 years for URs.
4. Scientist – ‘B’ 40 years for SCs and 35 years for EWS/URs.
5. Specialist Grade III (Urology) 50 years for PwBDs, 43 years for OBCs and 40 years for URs.
6. Scientist ‘B’ (Environmental Science) 40 years for SCs, 38 years for OBCs.
7. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) 50 years for URs.
8. Specialist Grade III ( Neuro- Surgery) 50 years for SCs/STs and 48 years for OBCs.
9. Specialist Grade III (Orthopaedics) 50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for URs
10. Specialist Grade III [OtoRhino-Laryngology (ENT)] 50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for EWS/URs.
11. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) 50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for EWS/URs.
12. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) 48 years for OBCs and 45 years for URs.
UPSC Recruitment 2024

Salary Details:

Posts Name salary
1. Assistant Director Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
2. Scientist-B (Physical-Civil) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
3. Administrative Officer Grade-I Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
4. Scientist – ‘B’ Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
5. Specialist Grade III (Urology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA
6. Scientist ‘B’ (Environmental Science) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
7. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) Level- 12 in the Pay Matrix as per 7th CPC
8. Specialist Grade III ( Neuro- Surgery) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
9. Specialist Grade III (Orthopaedics) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
10. Specialist Grade III [OtoRhino-Laryngology (ENT)] Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
11. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
12. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
UPSC Recruitment 2024


Educational Qualification:

Posts Name Qualification
1. Assistant Director Degree in Engineering in Civil/ Mechanical/Computer Science/ Information Technology/ Aeronautical/ Electrical/ Electronics disciplines from a recognized University with Three years’ experience in; OR Master’s Degree in Science in the subjects of Electronics/ Physics with two years’ experience in; OR B.Sc. Degree from a recognized University or equivalent with Physics/ Electronics as subjects with Five years’ experience in;- (a) Air Traffic Control with Aerodrome Control/ Approach Control/ Area Control rating; Or (b) Licensing of Aerodromes/ Flight Crew/ Air Transport; Or (c) Management of Airside Operations of major/ International Civil Airport; Or (d) Aircraft flying with Commercial Pilot Licence; Or (e) Aircraft Flying in Defence Services; Or (f) Flight operations department of a Schedules Airlines; Or (g) Aerodrome Design and Planning.
2. Scientist-B (Physical-Civil) (A) (i) Master’s Degree in Physics/ Chemistry from a recognized University/ Institute; and (ii) One year practical experience in the testing/ evaluation of building construction materials employing physical methods of analysis in a recognised Laboratory/ Institute OR (B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering/ Chemical Technology/ Civil Engineering from a recognized University or Institute; and ii) Two years’ practical experience in the testing/evaluation of building construction materials employing physical methods of analysis in a recognized Laboratory/Institute. NOTE: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Desirable: (i) Research and Development experience in testing and evaluation techniques/ Non Destructive Testing techniques, material science, quality control, standardization and calibration. (ii) Specialized knowledge of modern methods of testing soil for engineering purposes/ refractory materials/ heat insulating materials/ cement/ timber etc.
3. Administrative Officer Grade-I Degree of a recognized University or Institute. Note: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Three years of experience in a supervisory capacity of Administration, Accounts and Establishment work in a Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body.
4. Scientist – ‘B’ Master’s Degree in Zoology from a recognized University. Note: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Three Years’ experience in research and technique in the field of Zoology from the Central or State or Union territory Government/ Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institutes.
5. Specialist Grade III (Urology) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned specialty or super specialty mentioned in Section A of Schedule VI of CHS Rules from recognized Teaching Institute i.e. Magister Chirurguie (Urology); or Diplomate of National Board (Urology)
6. Scientist ‘B’ (Environmental Science) Master’s Degree in Environmental Science from a recognized University or Institute. Note: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Having at least three years research experience in Environmental management in Water Resources aspects.
7. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) Certificate of competency of Marine Engineer Officer Class-I (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act. Note: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Five Years’ service at Sea of which One year service as Chief Engineer or Second Engineer. Desirable: One year experience in Survey and Inspection of Merchant ship and One year experience in Survey, inspection and examination of merchant ship.
8. Specialist Grade III ( Neuro- Surgery) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post Graduate degree in the concerned super specialty mentioned in Section A of Schedule VI or equivalent i.e. M.Ch.(Neuro –Surgery). NOTE: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
9. Specialist Grade III (Orthopaedics) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree/Diploma in the concerned specialty mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI or equivalent i.e. M.S. (Ortho.)/D. Ortho. (Diploma in Ortho.)
10. Specialist Grade III [OtoRhino-Laryngology (ENT)] (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-Graduate degree/Diploma in the concerned specialty mentioned in Section A or Section-B in Schedule VI or equivalent i.e. M.S.,Oto-Rhino-Laryngology (ENT), D.I.O. (Diploma in Oto-rhinolaryngology). NOTE: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
11. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-Graduate degree/Diploma in the concerned specialty mentioned in Section A or Section-B in Schedule VI or equivalent i.e. M.S.,Oto-Rhino-Laryngology (ENT), D.I.O. (Diploma in Oto-rhinolaryngology). NOTE: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Three years ‘experience in the concerned Speciality after obtaining the first Post –Graduate degree or five years’ experience after obtaining the Post Graduate (PG) Diploma.
12. Specialist Grade III (Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary Medicine) (i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section B in Schedule VI or equivalent i.e., M.D. (Tuberculosis)/M.D. (TB & Respiratory Disc)/M.D.(Medicine) with T.D.D. /M.D.(Medicine) with D.T.D./M.D.(Medicine) with D.T.C.D./M.D.(TB & Chest Diseases)/T.D.D/D.T.D./D.T.C.D.
UPSC Recruitment 2024

Selection Process:

1. Recruitment Test
2. Interview
UPSC Recruitment 2024

How To Apply:

Candidate(s) fulfilling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the UPSC website in the careers webpage under current openings section i.e. https://upsconline.nic.in/ from 10.02.2024 to 29.02.2024. No other mode of application will be accepted.
UPSC Recruitment 2024

Important Dates:

Apply Starting Date 10/02/2024
Apply Ending Date 29/02/2024
UPSC Recruitment 2024

Official Notification & Application Link:

Official Career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Online Application Form Link Click Here

UPSC Recruitment 2024

Post a Comment

0 Comments