டாடா நினைவு மையத்தில் 115 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024 | TMC Recruitment 2024

TMC Recruitment 2024  |டிஎம்சி |Tata Memorial Centre |டாடா நினைவு மையத்தில் 115  காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கல்வித்தகுதி 12th, B.Sc.(Nursing), Any Degree 45 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் ரூ. 78,800/- சம்பளம்!!!  விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 16.04.2024 முதல் 07.05.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://tmc.gov.in/ விண்ணப்பிக்கலாம். |மேலும் நேர்காணல் விவரம் | விண்ணப்பிக்கும் முறை | கல்வித்தகுதி | வயது வரம்பு |தேர்வு முறை |கட்டண விவரம் என அனைத்து சந்தேகங்களும் தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள கீழே  காணலாம். 

TMC Recruitment 2024 (Quick Summary):

Organization Name Tata Memorial Centre
Job Category Central Govt Jobs
Employment Type Regular Basis / Contract Basis / Temporary Basis
Total No of Vacancies 115 Vacancy
Job Location Mumbai
Starting Date 16.04.2024
Last Date 07.05.2024
How To Apply Online
Official Website https://tmc.gov.in/
TMC Recruitment 2024

Name Of The Posts & Vacancy Details:

Post Names Vacancy
1. Medical Officer ‘E’ (Interventional Radiology) 01 Vacancy
2. Medical Officer ‘E’, Breast Surgery 01 Vacancy
3. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) 01 Vacancy
4. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) (Pediatric) 01 Vacancy
5. Medical Officer ‘E’ (Radio-Diagnosis) 02 Vacancy
6. Medical Officer ‘E’ (Nuclear Medicine) 01 Vacancy
7. Medical Officer ‘E’, Intensivist (Critical Care) 01 Vacancy
8. Medical Physicist ‘E’ 01 Vacancy
9. Medical Physicist ‘C’ 01 Vacancy
10. Officer-In-Charge (Dispensary) 01Vacancy
11. Scientific Assistant ‘C’ (Nuclear Medicine) 01 Vacancy
12. Scientific Officer ‘SB’ (Trial Coordinator) 01 Vacancy
13. Assistant Nursing Superintendent 01 Vacancy
14. Female Nurse ‘A’ 58 Vacancy
15. Kitchen Supervisor 01 Vacancy
16. Technician ‘C’ (ICU/OT) 01 Vacancy
17. Technician ‘A’ (Housekeeping) 01 Vacancy
18. Technician ‘A’ (Molecular Pathology) 01 Vacancy
19. Technician ‘A’, Electrical 01 Vacancy
20. Technician ‘A’ (Endoscopy) 01 Vacancy
21. Stenographer 06 Vacancy
22. Lower Division Clerk 03 Vacancy
23. Medical Physicist ‘C’ 01Vacancy
24. Lower Division Clerk 03 Vacancy
25. Stenographer 01 Vacancy
26. Female Nurse ‘A’ 22 Vacancy
27. Technician ‘C’ (ICU/OT) 01 Vacancy
TMC Recruitment 2024

Age Limit:

Post Names Age
1. Medical Officer ‘E’ (Interventional Radiology) 45 Years
2. Medical Officer ‘E’, Breast Surgery 45 Years
3. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) 45 Years
4. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) (Pediatric) 45 Years
5. Medical Officer ‘E’ (Radio-Diagnosis) 45 Years
6. Medical Officer ‘E’ (Nuclear Medicine) 45 Years
7. Medical Officer ‘E’, Intensivist (Critical Care) 45 Years
8. Medical Physicist ‘E’ 45 Years
9. Medical Physicist ‘C’ 35 Years
10. Officer-In-Charge (Dispensary) 40 Years
11. Scientific Assistant ‘C’ (Nuclear Medicine) 35 Years
12. Scientific Officer ‘SB’ (Trial Coordinator) 35 Years
13. Assistant Nursing Superintendent 45 Years
14. Female Nurse ‘A’ 30 Years
15. Kitchen Supervisor 30 Years
16. Technician ‘C’ (ICU/OT) 30 Years
17. Technician ‘A’ (Housekeeping) 27 Years
18. Technician ‘A’ (Molecular Pathology) 27 Years
19. Technician ‘A’, Electrical 27 Years
20. Technician ‘A’ (Endoscopy) 27 Years
21. Stenographer 27 Years
22. Lower Division Clerk 27 Years
23. Medical Physicist ‘C’ 35 years
24. Lower Division Clerk 27 years
25. Stenographer 27 years
26. Female Nurse ‘A’ 30 Years
27. Technician ‘C’ (ICU/OT) 30 Years
TMC Recruitment 2024

Salary Details:

Post Names Salary
1. Medical Officer ‘E’ (Interventional Radiology) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
2. Medical Officer ‘E’, Breast Surgery Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
3. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
4. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) (Pediatric) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
5. Medical Officer ‘E’ (Radio-Diagnosis) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
6. Medical Officer ‘E’ (Nuclear Medicine) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
7. Medical Officer ‘E’, Intensivist (Critical Care) Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
8. Medical Physicist ‘E’ Rs. 78800/- Level 12, Cell 1+ Allowance applicable
9. Medical Physicist ‘C’ Rs.56,100/- Level 10, Cell 1 + Allowances applicable
10. Officer-In-Charge (Dispensary) Rs.56,100/- Level 10, Cell 1 + Allowances applicable
11. Scientific Assistant ‘C’ (Nuclear Medicine) Rs.44,900/- Level 7, Cell 1+ Allowances applicable
12. Scientific Officer ‘SB’ (Trial Coordinator) Rs.47,600/- Level 8, Cell 1 + Allowances applicable
13. Assistant Nursing Superintendent Rs.56,100/- Level 10 Cell 1 + Allowances applicable
14. Female Nurse ‘A’ Rs. 44,900/- (Level 7, Cell 1) + allowances as applicable
15. Kitchen Supervisor Rs.35,400/- Level 6, Cell 1 + Allowances applicable
16. Technician ‘C’ (ICU/OT) Rs.25,500/- Level 4, Cell 1 + Allowances applicable
17. Technician ‘A’ (Housekeeping) Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
18. Technician ‘A’ (Molecular Pathology) Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
19. Technician ‘A’, Electrical Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
20. Technician ‘A’ (Endoscopy) Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
21. Stenographer Rs.25,500/- Level 4, Cell 1 + Allowances applicable
22. Lower Division Clerk Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
23. Medical Physicist ‘C’ Rs.56,100/- Level 10, Cell 1 + Allowances applicable
24. Lower Division Clerk Rs.19,900/- Level 2, Cell 1+ Allowances applicable
25. Stenographer Rs.25500/- Level 4, Cell 1 + Allowances applicable
26. Female Nurse ‘A’ Rs. 44,900/- (Level 7, Cell 1)plus allowances as applicable
27. Technician ‘C’ (ICU/OT) Rs.25,500/- Level 4, Cell 1 + Allowances applicable
TMC Recruitment 2024

Educational Qualification:

Post Names Qualification
1. Medical Officer ‘E’ (Interventional Radiology) D.M. (Intervention Radiology) OR M.D./ D.N.B.( Radio-diagnosis) recognized by National Medical Commission
2. Medical Officer ‘E’, Breast Surgery M.Ch. / D.N.B. (Surgical Oncology) or M.Ch / D.N.B. (Endocrine Surgery) or equivalent post graduate degree recognized by National Medical Commission OR M.S. / D.N.B. (General Surgery) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission
3. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) D.M. / D.N.B. (Medical Oncology) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission. OR M.D. / D.N.B. (Medicine) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission
4. Medical Officer ‘E’ (Medical Oncology) (Pediatric) D.M. / D.N.B. (Pediatric Oncology / Medical Oncology) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission. OR M.D. / D.N.B. (Pediatrics) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission.
5. Medical Officer ‘E’ (Radio-Diagnosis) M.D. / D.N.B. (Radiology / Radio-diagnosis) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission.
6. Medical Officer ‘E’ (Nuclear Medicine) M.D. / D.N.B. (Nuclear Medicine) or equivalent degree in Nuclear Medicine recongnized by National Medical Commission.
7. Medical Officer ‘E’, Intensivist (Critical Care) D.M. (Critical Care) or equivalent OR M.D. / D.N.B.(Anaesthesia/General Medicine/Pulmonary Medicine / Pediatrics ) or equivalent postgraduate degree recognized by National Medical Commission.
8. Medical Physicist ‘E’ M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics conducted by BARC OR equivalent AERB approved qualifications
9. Medical Physicist ‘C’ M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics or Equivalent AERB approved qualifications. Certification of Radiological Safety Officer from AERB.
10. Officer-In-Charge (Dispensary) Bachelor’s degree in Pharmacy with State Pharmacy Council registration and Post-Graduate Degree / Diploma in Material Management / Business Administration from reputed institute. OR MBBS from a recognized university with MCI registration and Post-Graduate Degree / Diploma in Material Management / Business Administration from reputed institute.
11. Scientific Assistant ‘C’ (Nuclear Medicine) B.Sc. (Physcis/ Chemistry/ Biology/ Nuclear Medicine or equivalent) with PGDFIT/DMRIT and RSO Level-II (Nuclear Medicine) examination conducted by RPAD/ AERB.
12. Scientific Officer ‘SB’ (Trial Coordinator) M.Sc / BAMS/ BHMS with Diploma / Certificate course in Clinical Research.
13. Assistant Nursing Superintendent M.Sc. (Nursing) OR B.Sc. (Nursing)/ Post Basic B.Sc(Nursing)OR General Nursing & Midwifery plus Diploma in Oncology Nursing. Qualification must be from recognized university. Essential Experience: 15 years’ experience out of which 10 years should be Clinical experience in a 100 bedded hospital.
14. Female Nurse ‘A’ General Nursing & Midwifery plus Diploma in Oncology Nursing.OR Basic or Post Basic B.Sc.(Nursing). Candidates should be eligible to register with Indian Nursing Council / State Nursing Council. Candidates who have done Diploma in Nursing Oncology in TMC and served the entire bond period will be given relaxation in age by 5 years. General Nursing & Midwifery & Basic or Post Basic B.Sc (Nursing) should be recognized by Indian Nursing Council / State Nursing Council.
15. Kitchen Supervisor Degree in Hotel Management and Catering Technology.
16. Technician ‘C’ (ICU/OT) 12thStd. in Science and Diploma of one year / 6 months in ICU/ OT/ Electronics/ Dialysis Technician from a recognized institution.
17. Technician ‘A’ (Housekeeping) 12th Std. in any stream or equivalent and should have Degree / Diploma of One year / 3 years in Hotel Management from any reputed institute.
18. Technician ‘A’ (Molecular Pathology) 10 +2 in Science and certificate course of 06 months or 01 year diploma in Medical Laboratory Technology from a reputed institute.
19. Technician ‘A’, Electrical 10thStd plus ITI (Electrician) with 2 year full time course from Government recognized Institute.
20. Technician ‘A’ (Endoscopy) 12thStd. in Science and Diploma of one year / 6 months in Endoscopy Techniques from a recognized institution.
21. Stenographer Graduate from a recognized University. Course in Short Hand with speed of 80 w.p.m. and Typewriting @ 40 w.p.m. respectively. Computer Course of minimum 3 months duration in Microsoft Office. Candidates with Diploma or Degree in Computer or Information Technology are exempted from 3 months computer course.
22. Lower Division Clerk Graduate from a recognized University. Course in Short Hand with speed of 80 w.p.m. and Typewriting @ 40 w.p.m. respectively. Computer Course of minimum 3 months duration in Microsoft Office. Candidates with Diploma or Degree in Computer or Information Technology are exempted from 3 months computer course.
23. Medical Physicist ‘C’ M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics or Equivalent AERB approved qualifications. Certification of Radiological Safety Officer from AERB.
24. Lower Division Clerk Graduate from a recognized university. Knowledge of Microsoft Office.
25. Stenographer Graduate from a recognized university. Course in Short Hand with speed of 80 w.p.m. and Typewriting @ 40 w.p.m. respectively. Computer course of minimum 03 months duration in Microsoft Office. Candidates with Diploma or Degree in Computer or Information Technology are exempted from 03 months computer course.
26. Female Nurse ‘A’ General Nursing & Midwifery plus Diploma in Oncology Nursing.OR Basic or Post Basic B.Sc.(Nursing). Candidates should be eligible to register with Indian Nursing Council / State Nursing Council. Candidates who have done Diploma in Nursing Oncology in TMC and served the entire bond period will be given relaxation in age by 5 years. General Nursing & Midwifery & Basic or Post Basic B.Sc (Nursing) should be recognized by Indian Nursing Council / State Nursing Council.
27. Technician ‘C’ (ICU/OT) 12thStd. in Science and Diploma of one year / 6 months in ICU/ OT/ Electronics/ Dialysis Technician from a recognized institution.
TMC Recruitment 2024

Selection Process:

1. Written Examination / Skill Test
2. Interview
TMC Recruitment 2024

How To Apply:

Interested candidates must register and submit online applications at https://tmc.gov.in/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 16.04.2024 and will close at 07.05.2024. Only ONLINE REGISTERED applications shall be accepted
TMC Recruitment 2024

Important Dates:

Apply Starting Date 16/04/2024
Apply Ending Date 07/05/2024
TMC Recruitment 2024

Official Notification & Application Link:

Official Career page Link Click Here
Official Notification & Application Link (1) Click Here
Official Notification & Application Link (2) Click Here
TMC Recruitment 2024

For More Post Details:

Post NamesApply Last DatesApply Link Click Here
HSCC India Limited Recruitment 202420/04/2024Apply Link Click Here
AIESL Recruitment 202425/04/2024&29/04/2024&02/05/2024Apply Link Click Here
CVRDE Recruitment 202418/04/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
SAMEER சென்னையில் சொசைட்டி ஃபார் அப்ளைடு மைக்ரோவேவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் & ரிசர்ச் ஓர் அறிய வேலை வாய்ப்பு22/04/2024Apply Link Click Here
SSC பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தில் 3712 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு| 12th தேர்ச்சி போதும்!!! SSC Recruitment 202407/05/2024Apply Link Click Here
IFSCA Recruitment 202421/04/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
SAMEER Recruitment 202424/04/2024 to 25/04/2024Apply Link Click Here
SAMEER Chennai Recruitment 2024 22/04/2024Apply Link Click Here
SSC JE Recruitment 202418/04/2024Apply Link Click Here
Madras University Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
TNPSC Recruitment 202427/04/2024Apply Link Click Here
SSC Recruitment 2024

07/05/2024Apply Link Click Here
SAMEER Recruitment 2024|சொசைட்டி ஃபார் அப்ளைடு மைக்ரோவேவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் & ரிசர்ச் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு24/04/2024 to 25/04/2024Apply Link Click Here
CLRI சென்னை மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஓர் அறிய வேலை வாய்ப்பு22/04/2024Apply Link Click Here
GIRHFWT Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202425/04/2024Apply Link Click Here
DRDO பாதுகாப்பு அறிவியல் தகவல் & ஆவண மையத்தில் வேலைவாய்ப்பு2024|18/04/2024Apply Link Click Here
RITES Recruitment 202422/04/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202416/04/2024Apply Link Click Here
Madras High Court Recruitment 202423/04/2024Apply Link Click Here
AAI Recruitment 202401/05/2024Apply Link Click Here
RITES Ltd Recruitment 2024|72 Vacancies| - Full Details Here!22/04/2024Apply Link Click Here
CLRI Chennai Recruitment 202422/04/2024Apply Link Click Here
TMB நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு | Apply Now | Don't Miss It20/04/2024Apply Link Click Here
AIASL நிறுவனத்தில் மாதம் Rs.60,000/- சம்பளம்| 247 Vacancy | 10th\Diploma\ Any Degreeதேர்ச்சி போதும்| AIASL Recruitment 2024 20/04/2024Apply Link Click Here
கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் 06 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024| Apply Now29/04/2024Apply Link Click Here
கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் புதியதாக வேலைவாய்ப்பு | சம்பளம் 35400-112400/-13/05/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202407/05/2024Apply Link Click Here
NVS Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
Kalakshetra Foundation Recruitment 2024
13/05/2024

Apply Link Click Here

TMB Recruitment 202420/04/2024Apply Link Click Here
HRRL Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
Sainik School Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
CSL Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
CMRL Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
NLC Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
TNSDC Recruitment 202420/04/2024Apply Link Click Here
இந்திய செயற்கை உறுப்புகள் உற்பத்தி கழகத்தில் ஓர் அறிய வேலைவாய்ப்பு16/04/2024Apply Link Click Here
BSF Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
TNBRD Recruitment 202416/04/2024Apply Link Click Here
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு | NIT Trichy Recruitment 202417/04/2024Apply Link Click Here
TN Police Shorthand Bureau Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
IGM  Kolkata Recruitment 202422/04/2024Apply Link Click Here
IIM Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
TN TRB Recruitment 202429/04/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202409/04/2024Apply Link Click Here
OICL Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
CBSE Recruitment 202411/04/2024Apply Link Click Here
NLC Recruitment 202419/04/2024Apply Link Click Here
RITES நிறுவனத்தில் புதியதாக 32 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு202416/04/2024Apply Link Click Here
 

Post a Comment

0 Comments