312 காலிப்பணியிடங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது!!! நிரந்தர பணி நியமனம்!

UPSC Recruitment 2024|Union Public Service Commission|ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில்  புதியதாக 312 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் மூலம் 25.05.2024 முதல் 13.06.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.upsconline.nic.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம்.மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு | கல்வித்தகுதி டிப்ளோமா | நிரந்தர பணி நியமனம்|மேலும் வயது வரம்பு,தேர்வு முறை,சம்பள விவரம் போன்ற தகவல்களை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள கீழே காணலாம்.டிகிரி முடித்துவிட்டு கை நிறைய சம்பளம் வேண்டுமா? - விவரங்கள் உள்ளே!!!

UPSC Recruitment 2024:[Quick Summary]

Organization Name Union Public Service Commission
Notification No 10/2024
Job Category Central Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No of Vacancies 312 Vacancies
Job Location Anywhere in India
Starting Date 25.05.2024
Last Date 13.06.2024
How to Apply Online
Official Website https://www.upsconline.nic.in/
UPSC Recruitment 2024

Vacancy Details

Posts Name Vacancies
1. Deputy Superintending Archaeological Chemist 04 Vacancies
2. Deputy Superintending Archaeologist 67 Vacancies
3. Civil Hydrographic officer 04 Vacancies
4. Specialist Grade III Assistant Professor (Forensic Medicine) 06 Vacancies
5. Specialist Grade III Assistant Professor (General Medicine) 61 Vacancies
6. Specialist Grade III Assistant Professor (General Surgery) 39 Vacancies
7. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatric Nephrology) 03 Vacancies
8. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatrics) 23 Vacancies
9. Specialist Grade-III (Anaesthesiology) 02 Vacancies
10. Specialist Grade-III (Dermatology, Venereology and Leprosy) 02 Vacancies
11. Specialist Grade-III (General Medicine) 04 Vacancies
12. Specialist Grade-III (General Surgery) 07 Vacancies
13. Specialist Grade-III (Obstetrics and Gyanecology) 05 Vacancies
14. Specialist Grade-III (Ophthalmology) 03 Vacancies
15. Specialist Grade-III (Orthopaedics) 02 Vacancies
16. Specialist Grade-III OtoRhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat) 03 Vacancies
17. Specialist Grade-III (Paediatrics) 02 Vacancies
18. Specialist Grade-III (Pathology) 04 Vacancies
19. Specialist Grade-III (Psychiatry) 01 Vacancy
20. Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) 09 Vacancies
21. Assistant Director (Horticulture) 04 Vacancies
22. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Chemical) 05 Vacancies
23. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Food) 19 Vacancies
24. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Hosiery) 12 Vacancies
25. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Leather & Footwear) 08 Vacancies
26. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Metal Finishing) 02 Vacancies
27. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) 02 Vacancies
28. Training Officer (Women Training) – Dress Making 05 Vacancies
29. Training Officer (Women Training) – Electronic Machanic 03 Vacancies
30. Assistant Professor (Urology) 01 Vacancy
UPSC Recruitment 2024

Age Limit

Posts Name Age
1. Deputy Superintending Archaeological Chemist 35 years for URs, 38 years for OBCs and 40 years for SCs.
2. Deputy Superintending Archaeologist 35 years for URs/EWSs, 38 years for OBCs, 40 years for SCs/STs and 45 years for PwBDs.
3. Civil Hydrographic officer 30 years for URs, 35 years for STs and 40 years for PwBDs.
4. Specialist Grade III Assistant Professor (Forensic Medicine) 40 years for URs/EWSs, 43 years for OBCs and 45 years for SCs.
5. Specialist Grade III Assistant Professor (General Medicine) 40 years for URs/EWSs, 43 years for OBCs, 45 years for SCs/STs and 50 years for PwBDs.
6. Specialist Grade III Assistant Professor (General Surgery) 40 years for URs/EWSs, 43 years for OBCs, 45 years for SCs/STs and 50 years for PwBDs.
7. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatric Nephrology) 40 years for URs and 43 years for OBCs.
8. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatrics) 40 years for URs/EWSs, 43 years for OBCs, 45 years for SCs/STs and 50 years for PwBDs.
9. Specialist Grade-III (Anaesthesiology) 40 years for URs and 45 years for SCs
10. Specialist Grade-III (Dermatology, Venereology and Leprosy) 40 years for URs and 45 years for SCs.
11. Specialist Grade-III (General Medicine) 40 years for URs and 43 years for OBCs
12. Specialist Grade-III (General Surgery) 40 years for URs/EWSs, 43 years for OBCs and 50 years for PwBDs.
13. Specialist Grade-III (Obstetrics and Gyanecology) 40 years for URs, 43 years for OBCs and 45 years for STs.
14. Specialist Grade-III (Ophthalmology) 40 years for URs and 45 years for SCs
15. Specialist Grade-III (Orthopaedics) 40 years for URs and 45 years for STs
16. Specialist Grade-III OtoRhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat) 40 years for URs and 45 years for SCs.
17. Specialist Grade-III (Paediatrics) 40 years for URs, 43 years for OBCs and 50 years for PwBDs.
18. Specialist Grade-III (Pathology) 40 years for URs and 45 years for STs
19. Specialist Grade-III (Psychiatry) 40 years for URs
20. Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) 35 years for URs/EWSs and 40 years for SCs/STs.
21. Assistant Director (Horticulture) 30 years for URs/EWSs, 33 years for OBCs and 40 years for PwBDs.
22. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Chemical) 30 years for URs 33 years for OBCs and 35 years for SCs/STs.
23. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Food) 30 years for URs/EWSs, 33 years for OBCs, 35 years for SCs/STs and 40 years for PwBDs.
24. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Hosiery) 30 years for URs/EWSs, 33 years for OBCs, 35 years for SCs/STs and 40 years for PwBDs.
25. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Leather & Footwear) 30 years for URs/EWSs, 33 years for OBCs and 35 years for SCs/STs.
26. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Metal Finishing) 30 years for URs and 33 years for OBCs.
27. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) 50 years for URs.
28. Training Officer (Women Training) – Dress Making 30 years for URs/EWS and 35 years for SCs.
29. Training Officer (Women Training) – Electronic Machanic 30 years for URs, 35 years for SCs and 40 years for PwBDs.
30. Assistant Professor (Urology) 50 years for URs.
UPSC Recruitment 2024

Salary Details

Posts Name Age
1. Deputy Superintending Archaeological Chemist Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
2. Deputy Superintending Archaeologist Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
3. Civil Hydrographic officer Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC
4. Specialist Grade III Assistant Professor (Forensic Medicine) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
5. Specialist Grade III Assistant Professor (General Medicine) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
6. Specialist Grade III Assistant Professor (General Surgery) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
7. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatric Nephrology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
8. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatrics) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
9. Specialist Grade-III (Anaesthesiology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
10. Specialist Grade-III (Dermatology, Venereology and Leprosy) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
11. Specialist Grade-III (General Medicine) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
12. Specialist Grade-III (General Surgery) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
13. Specialist Grade-III (Obstetrics and Gyanecology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
14. Specialist Grade-III (Ophthalmology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
15. Specialist Grade-III (Orthopaedics) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
16. Specialist Grade-III OtoRhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
17. Specialist Grade-III (Paediatrics) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
18. Specialist Grade-III (Pathology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
19. Specialist Grade-III (Psychiatry) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
20. Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
21. Assistant Director (Horticulture) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC
22. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Chemical) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
23. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Food) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
24. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Hosiery) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
25. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Leather & Footwear) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
26. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Metal Finishing) Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
27. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) Level- 12 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
28. Training Officer (Women Training) – Dress Making Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
29. Training Officer (Women Training) – Electronic Machanic Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
30. Assistant Professor (Urology) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
UPSC Recruitment 2024

Educational Qualification

Posts Name Qualification
1. Deputy Superintending Archaeological Chemist Bachelor’s Degree in Chemistry; OR Master’s Degree in Chemistry. 
Desirable:
One year’s experience in application of chemistry in heritage conservation.
2. Deputy Superintending Archaeologist (i) Master’s Degree in Archaeology or Master degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject or paper) or Master degree in Anthropology (with stone-age Archaeology as a subject or paper) or Master degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject or paper) from a recognized University or Institute, and (ii) Post graduate or Advanced Diploma in Archaeology of a duration of at least one year from a recognized University or Institute. 
 Desirable
 Doctorate degree in Archaeology or Indian History or Anthropology or Geology from a recognized University or Institute.
3. Civil Hydrographic officer Degree in Engineering in Civil or Computer Science or Information Technology or Masters Degree in Mathematics or Geography or Geophysics or Computer Applications or Computer Science or Informational Technology OR (i) Pass in the final examination of the institution of surveyors in sub-division 1(b) Hydrographic surveying.* (* As per MHRD OM F.No.11-15/2011-AR(TS.II) dated 10.07.2012 & 06.12.2012 the course offered by Institution of Surveyors have been de-recognised with effect from 01 Jun 2013. Therefore, the candidates who were enrolled for certificate Pass in the final examination of the institution of surveyors in sub-division 1(b) Hydrographic surveying up to 31.05.2013 are only eligible and the candidates who have enrolled on or after 01.06.2013 for the same are not eligible for consideration to the post of PCHO Direct Recruitment) and (ii) Two years experience in Nautical Chart Compilation and Digital Cartography. (Experience should be form Government or autonomous organisation or statutory body or public sector undertaking or University or recognised research institution.) Desirable
(i) Certificate or diploma in foreign language, preferably French. (ii) At least one year experience in application of geographical information system technology.
4. Specialist Grade III Assistant Professor (Forensic Medicine) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) As indicated in Part-A , Section A in Schedule VI of CHS Rules, 2019 from i.e. Doctor of Medicine (Forensic Medicine); or Diplomate National Board(Forensic Medicine). 
5. Specialist Grade III Assistant Professor (General Medicine) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A of Schedule VI from recognized Teaching Institute i.e. Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Medicine/ General Medicine). 
6. Specialist Grade III Assistant Professor (General Surgery) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A of Schedule VI from recognized Teaching Institute i.e. Master of Surgery( Surgery) or Master of Surgery( General Surgery); or Diplomate National Board (Surgery/ General Surgery). 
7. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatric Nephrology) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A of Schedule VI from recognized Teaching Institute i.e. Doctor of Medicine ( Paediatrics) with Doctorate of Medicine( Nephrology); or Three years’ post Doctor of Medicine teaching experience of which Two years’ special training in Paediatric Nephrology. 
8. Specialist Grade III Assistant Professor (Paediatrics) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A of Schedule VI from recognized Teaching Institute i.e. Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics). 
9. Specialist Grade-III (Anaesthesiology) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate Degree or Diploma in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A in Schedule VI of CHS Rules 2019 i.e. Doctor of Medicine (Anaesthesiology) ; or Master of Surgery (Anaesthesiology) or Diplomate of National Board (Anaesthesiology) or Post-Graduate Diploma in Anaesthesiology.
10. Specialist Grade-III (Dermatology, Venereology and Leprosy) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate Degree or Diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology, Venereology and Leprosy); or Doctor of Medicine (Dermatology) or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology or Leprosy); or Diplomate National Board (Dermatology and Venereology/ Dermatology, Venereology and Leprosy/Dermatology/Dermatology including Venereology/Dermatology including Venereology or Leprosy; or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Venereology and Dermatology; or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Dermatology; or Diplomate National Board (Medicine) with Diploma in Venereology and Dermatology; or Diplomate National Board (Medicine) with Diploma in Dermatology; or Post Graduate Diploma in Venereology and Dermatology; or Post Graduate Diploma in Dermatology and Venereology. 
11. Specialist Grade-III (General Medicine) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree or Diploma in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A or Section B in Schedule VI of CHS Rules 2019 i.e. Doctor of Medicine(Medicine); or Doctor of Medicine( General Medicine) or Diplomate of National Board (Medicine/General Medicine). 
12. Specialist Grade-III (General Surgery) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Master of Surgery (Surgery); or Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (Surgery/General Surgery). 
13. Specialist Grade-III (Obstetrics and Gyanecology) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate Degree or Diploma in the concerned Speciality of Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules,2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology); or Master of Surgery(Obstetrics and Gynaecology); or Diplomate National Board (Obstetrics and Gynaecology); or Diploma in Gynaecology and Obstetrics. 
14. Specialist Grade-III (Ophthalmology) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate Degree or Diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Master of Surgery( Ophthalmology); or Doctor of Medicine( Ophthalmology); or Diplomate National Board (Ophthalmology); or Post Graduate Diploma in Ophthalmology; or Post Graduate Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery. 
15. Specialist Grade-III (Orthopaedics) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e. Master of Surgery (Orthopaedics); or Diplomate National Board (Orthopaedics); or Post Graduate Diploma in Orthopaedics. 
16. Specialist Grade-III OtoRhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Master of Surgery (Oto-Rhino-Laryngology); or Diplomate of National Board (Oto-RhinoLaryngology); or Post Graduate Diploma in Oto-Rhino-Laryngology. 
17. Specialist Grade-III (Paediatrics) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics); Post Graduate Diploma in Paediatrics or Post Graduate Diploma in Child Health. 
18. Specialist Grade-III (Pathology) As indicated in Part-A, Section-A, in schedule-VI of CHS -2014 & amendment Rules-2019 i.e Doctor of Medicine(Pathology); or Diplomate National Board (Pathology); or Doctor of Philosophy(Pathology); or Doctor of Science(Pathology).
19. Specialist Grade-III (Psychiatry) (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI of CHS Rules, 2014 and CHS amendment Rules 2019 i.e., Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Psychological Medicine); or Diplomate National Board (Psychiatry/Psychological Medicine); or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine; or Diplomate National Board (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine; Post Graduate Diploma in Psychological Medicine; or Post Graduate Diploma in Psychiatry. 
20. Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) Bachelor’s Degree in Engineering (B.E. or B.Tech) or B.Sc (Engg) awarded by a recognized University in the fields of Electronics or Electronics & Communication or Electronics and Telecommunication or Computer Science or Computer Engineering or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Software Engineering OR Associate Membership of Institute of Engineers (AMIE) in Electronics and Communications Engineering or Graduate Ship awarded by Associate Membership of Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (AMIETE) in Electronics and Telecommunication Engineering OR Master of Science in Physics with Electronics or Telecommunications OR Master of Computer Applications (MCA) after 03 years Bachelor of Science in Physics or Master of Science (Information Technology)) or Master of Science (Computer Science) or Master of Science (Software) from a recognized University.
21. Assistant Director (Horticulture) M.Sc. in Agriculture with specialization in Horticulture of a recognized University/ Institute; or M.Sc. in Horticulture with Floriculture or Olericulture as a Subject of a recognized University/ Institute or M.Sc. in Botany with Horticulture as a subject of a recognized University/ Institute or B.Sc. in Agriculture/Botany/Horticulture with Master’s Degree in Landscape Architecture of a recognized University/ Institute; or M.Sc. in Floriculture and Landscaping or Horticulture from a recognized University/ Institute. 
22. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Chemical) Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry from a recognized University or Institute. OR Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.
23. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Food) Bachelor of Technology in Food Technology or Post Graduate Diploma in Fruits Technology from a recognized University or Institute.
24. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Hosiery) Bachelor Degree in Textile Technology or Hosiery Technology or Knitting Technology from a recognized University or Institute.
25. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Leather & Footwear) Bachelor Degree in Leather Technology from a recognized University or Institute.
26. Assistant Director Grade-II (IEDS) (Metal Finishing) Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.
27. Engineer & Ship Surveyor – Deputy Director General (Technical) Certificate of competency of Marine Engineer Officer Class-I (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act. 
28. Training Officer (Women Training) – Dress Making Bachelors Degree in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in the Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. OR Diploma in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in the Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. Desirable
Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. Or Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General ofTraining, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
29. Training Officer (Women Training) – Electronic Machanic Bachelors Degree in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering; with two years’ post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. OR Diploma in any Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering; with five years’ post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. Desirable: Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. Or Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
30. Assistant Professor (Urology) (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) Master Chirurgiae (M. CH. Urology) or DNB (Urology) or equivalent from a recognized University/Medical College/ Teaching Institution. 
UPSC Recruitment 2024

Selection Process

1. Recruitment Test (RT)
2. Interview
Date, Time & Test Venue for Shortlisted / Interview will be intimated to eligible candidates through Admit Card / Call Letter and information shall be shared through E-mail/SMS and UPSC website
UPSC Recruitment 2024

Application Fee

Female/SC/ST/Persons with Benchmark Disability Candidates Nil
Other Candidates Rs.25/-
Payment Mode Online
UPSC Recruitment 2024

How to Apply

Interested candidates must register and submit online applications at https://www.upsconline.nic.in/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 25.05.2024 and will close at 13.06.2024.
UPSC Recruitment 2024

Important Dates

Apply Starting Date 25.05.2024
Apply last Date 13.06.2024
UPSC Recruitment 2024

Official Notification & Application Link

Official Website career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Online Application Link Click Here
UPSC Recruitment 2024

For More Post Details:

Post NamesApply Last DatesApply Link Click Here
Indian Army Recruitment 202413/06/2024Apply Link Click Here
ICF Chennai Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
ICF Chennai Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
BEML Recruitment 202405/06/2024Apply Link Click Here
 Kamarajar Port Limited Recruitment 202423/05/2024Apply Link Click Here
BEML Recruitment 202429/05/2024& 31/05/2024Apply Link Click Here
ICAI Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
BEML Recruitment 202405/06/2024Apply Link Click Here
Northern Railway Recruitment 202404/06/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202404/06/2024Apply Link Click Here
CSMCRI Mandapam Recruitment 2024

04/06/2024Apply Link Click Here
TANUVAS Recruitment 202410/06/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202425/05/2024Apply Link Click Here
CUTN Recruitment 202430/05/2024Apply Link Click Here
10th முடித்தவுடன் வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? அப்போ இந்திய கடற்படையில் உங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது! Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
பள்ளி படிப்பை முடித்தால் போதும் கை நிறைய சம்பளத்துடன் இந்திய கடற்படையில் வேலை!!! | Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
DRDO DMRL Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
Textiles Committee Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
DRDO CHESS Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202430/05/2024Apply Link Click Here
HQ MEG & Centre Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
IPPB Recruitment 202424/05/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202429/05/2024Apply Link Click Here
8th முடித்து விட்டு வேலை தேடுபவரா நீங்கள் ? அப்போ சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் உங்களுக்கு ஏற்ற வேலை காத்திருக்கிறது! Madras High Court Recruitment 2024 27/05/2024Apply Link Click Here
TANUVAS Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
J & K Bank Recruitment 202428/05/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202410/06/2024Apply Link Click Here

Post a Comment

0 Comments