இந்திய தபால் அலுவலகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2023 || Apply Now!
தேசிய​ நலவாழ்வு குழும​த்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு -  சம்பளம்: ரூ.13,000/-!
 மாதம் ரூ.35,000/- ஊதியத்தில் DRDA இல் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2023 || DON'T MISS IT!
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2023 || DON'T MISS IT!
EIL நிறுவனத்தில் புதிதாக​ 17 காலிப்பணியிடங்கள் - B.E./B. Tech/B. Sc முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!
இந்தியன் வங்கியில் காத்திருக்கும் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2023 - Rs.89,890/- || Apply Now!
 மாதம் ரூ90,000/- ஊதியம் SIDBI நிறுவன வேலைவாய்ப்பு 2023 ||  விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க!
Month Rs.63,200/- Salary || 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும் - விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க!
Rs.20,00,000/- Salary - SBI  வங்கியில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2023 || Apply Now!
SETS நிறுவனத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2023 || ரூ.40,000/- சம்பளம் - விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க​!