ஒருங்கிணைந்த​ சேவை மையம் வேலைவாய்ப்பு 2022 | One Stop Centre Recruitment 2022

தமிழக​ அரசு சமூக நலத்துறை ஒருங்கிணைந்த​ சேவை மையம் வேலைவாய்ப்பு 2022 | Tamilnadu Government SOCIAL WELFARE DEPARTMENT One Stop Centre Recruitment 2022 | OSC Centre Recruitment 2022 | Apply Job Offline Now

One Stop Centre Recruitment 2022: Quick Job Summary:


Organization Name: One Stop Centre (OSC) / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
Job Category: Tamilnadu Govt Jobs
Employment Type: Full Time Basis
Posting Name: Multi Purpose Helper, Centre Administrator, Case Worker, Security Guard Posts
Selection Process: Merit List / Interview
Apply Mode: Offline
Last Date: 27.10.2022 @ 05.00 PM
Official Notification Link: Click Here
Application Link: Click Here
One Stop Centre Recruitment 2022 in Tamil

TNHRCE Official Notification & Application Link:

Tnhrce Chennai Notification & Application Link: Click Here
Tnhrce Palani Notification & Application Link: Click Here

For More Jobs Apply Now:

Tn Ration Shop Recruitment 2022 6503 Posts Apply Now
Tn Village Assistant Recruitment 2022 2748 Posts Apply Now
Tn E-Sevai Job Tnega Recruitment 2022 Apply Now
Tn Railway Job Apply Now
Tn Post Office Job Apply Now
Tn Govt NCC Job Apply Now
Tn Forest Department Job Apply Now
38 District Wise-Collector office job Website Links
HDFC Bank Recruitment 2022 Apply Now
வீட்டிலிருந்தே பேக்கிங் வேலை - Work From Home Business

Post a Comment

0 Comments