யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் 17 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு | UPSC Recruitment 2024

UPSC Recruitment 2024 |Union Public Service Commission | யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் 17 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 27.04.2024 முதல் 16.05.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.upsconline.nic.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வித்தகுதி Degree | 50 வயதுவரை விண்ணப்பிக்கலாம். | மேலும் விவரம் நேர்காணல் விவரம் | தேர்வு முறை | கட்டண விவரம் | வயது வரம்பு | கல்வித்தகுதி | சம்பள விவரம் என அனைத்தும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள கீழே காணலாம். 

UPSC Recruitment 2024(Quick Summary):

Organization Name Union Public Service Commission
Notification No 08/2024
Job Category Central Govt Jobs
Employment Type Regular Basis
Total No Vacancies 17 Vacancies
Job Location All Over India
Starting Date 27.04.2024
Ending Date 16.05.2024
How To Apply Online
Official Website https://www.upsconline.nic.in/
UPSC Recruitment 2024

Name Of The Posts & Vacancy Details:

Post Names Vacancies
1. Assistant Director (Remote Sensing) 01 Vacancy
2. Deputy Commissioner (NRM /RFS) 02 Vacancy
3. Deputy Director (Medical) 01 Vacancy
4. Assistant Controller 02 Vacancy
5. Training Officer (Women Training) – Interior Design and Decoration 01 Vacancy
6. Training Officer (Women Training) – Office Management 03 Vacancy
7. Assistant Professor (Chemistry) 01 Vacancy
8. Assistant Professor (English) 01 Vacancy
9. Assistant Professor (Mathematics) 01 Vacancy
10. Assistant Professor (Physics) 01 Vacancy
11. Assistant Professor (Hindi) 01 Vacancy
12. Senior Research Officer (Language Medium) 02 Vacancy
UPSC Recruitment 2024

Age Limit:

Post Names Age
1. Assistant Director (Remote Sensing) 35 years for UR.
2. Deputy Commissioner (NRM /RFS) 50 years for URs.
3. Deputy Director (Medical) 50 years for PwBDs.
4. Assistant Controller 35 years for URs and 45 years for PwBDs.
5. Training Officer (Women Training) – Interior Design and Decoration 30 years for URs.
6. Training Officer (Women Training) – Office Management 30 years for URs and 35 for SCs
7. Assistant Professor (Chemistry) 35 years for URs
8. Assistant Professor (English) 40 years for STs.
9. Assistant Professor (Mathematics) 35 years for URs.
10. Assistant Professor (Physics) 38 years for OBCs.
11. Assistant Professor (Hindi) 35 years for URs
12. Senior Research Officer (Language Medium) 40 years for URs.
UPSC Recruitment 2024

Salary Details:

Post Names Salary
1. Assistant Director (Remote Sensing) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
2. Deputy Commissioner (NRM /RFS) Level- 12 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
3. Deputy Director (Medical) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA.
4. Assistant Controller Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
5. Training Officer (Women Training) – Interior Design and Decoration Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
6. Training Officer (Women Training) – Office Management Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
7. Assistant Professor (Chemistry) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
8. Assistant Professor (English) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
9. Assistant Professor (Mathematics) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
10. Assistant Professor (Physics) Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
11. Assistant Professor (Hindi) Academic Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
12. Senior Research Officer (Language Medium) Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
UPSC Recruitment 2024

Educational Qualification: 


Post Names Qualification
1. Assistant Director (Remote Sensing) M. Tech in Remote Sensing or Geomatics or Geoinformatics with B.Tech in any branch or with B.Sc. in physics or Mathematics or Geography or Agriculture from a recognized University or Institute.
2. Deputy Commissioner (NRM /RFS) Master’s Degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master’s Degree in forestry or Botany or Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering from a recognized University or Institute
3. Deputy Director (Medical) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in section 13(3) of the said act.
4. Assistant Controller Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mining Engineering from a recognised University/ Institution. OR Master of Engineering or Master of Technology in Mining Engineering from a recognized University/ Institution.
5. Training Officer (Women Training) – Interior Design and Decoration (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Interior Design and Decoration; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. OR (ii) Diploma in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Interior Design and Decoration; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.
6. Training Officer (Women Training) – Office Management (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Office Management or Secretarial Practice or Secretarial Services or Stenography (English); with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry. OR (ii) Diploma in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Office Management or Secretarial Practice or Secretarial Services or Stenography (English); with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.
7. Assistant Professor (Chemistry) (A) (i) Master’s Degree with 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in Chemistry from a recognized University/ Institute. (ii) Must have cleared the National Eligibility Test (NET) (Chemistry) conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET (State level eligibility test) OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree (Chemistry) in accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET: Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11,2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/Bye- Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:- a) Ph. D Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b) The Ph.D. thesis has been evaluated by atleast two external examiners; c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conference/seminars, sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency. The fulfillment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR (B) Ph.D. Degree in Chemistry from a Foreign University/Institution.
8. Assistant Professor (English) (A) (i) Master’s Degree with 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in English from a recognized University/ Institute. (ii) Must have cleared the National Eligibility Test (NET) (English) conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET (State level eligibility test) OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree (English) in accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET: Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11,2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/Bye- Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:- a) Ph.D Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b) The Ph.D. thesis has been evaluated by atleast two external examiners; c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conference/seminars, sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency. The fulfillment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR (B) Ph.D. Degree in English from a Foreign University/Institution.
9. Assistant Professor (Mathematics) (A) (i) Master’s Degree with 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in Mathematics from a recognized University/ Institute. (ii) Must have cleared the National Eligibility Test (NET) (Mathematics) conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET (State level eligibility test) OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree (Mathematics) in accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET: Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11,2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/Bye- Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:- a) Ph.D Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b) The Ph.D. thesis has been evaluated by atleast two external examiners; c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conference/seminars, sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency. The fulfillment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR (B) Ph.D. Degree in Mathematics from a Foreign University/Institution.
10. Assistant Professor (Physics) (A) (i) Master’s Degree with 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in Physics from a recognized University/ Institute. (ii) Must have cleared the National Eligibility Test (NET) (Physics) conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET (State level eligibility test) OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree (Physics) in accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET: Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11,2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/Bye- Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:- a) Ph.D Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b) The Ph.D. thesis has been evaluated by atleast two external examiners; c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conference/seminars, sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency. The fulfillment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR (B) Ph.D. Degree in Physics from a Foreign University/Institution.
11. Assistant Professor (Hindi) (i) Master’s Degree in Hindi with 50% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. (ii) M.Ed. Degree With at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed). (iii) Qualified the National Eligibility Test (NET) in Education conducted by the UGC or the State Level Eligibility test in Education (SET/ SLET) accredited by the UGC.
12. Senior Research Officer (Language Medium) Master’s Degree from a recognised University in Linguistics; or Master’s Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level: or Master’s Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master’s Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master’s Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master’s Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.
UPSC Recruitment 2024

Selection Process:

1. Recruitment Test
2. Interview
UPSC Recruitment 2024

Application Fee:

For ST/SC/PWD Candidates Ni
For Other Candidates Rs.25/-
Payment Mode Online
UPSC Recruitment 2024

Important Dates:

Apply Starting Date 27.04.2024
Apply Ending Date 16.05.2024
UPSC Recruitment 2024

Official Notification & Application link: 

Official Career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Online Application Link Click Here
UPSC Recruitment 2024

For More Post Details:

Post NamesApply Last DatesApply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202403/05/2024Apply Link Click Here
IRCON Limited Recruitment 2024 07/05/2024Apply Link Click Here
ICF Chennai Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
Vizag Steel Recruitment 202408/05/2024Apply Link Click Here
SSC பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தில் 3712 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு| 12th தேர்ச்சி போதும்!!! SSC Recruitment 202407/05/2024Apply Link Click Here
Bharathidasan University Recruitment 202403/05/2024Apply Link Click Here
TMC Recruitment 202407/05/2024Apply Link Click Here
SAMEER Recruitment 202408/05/2024Apply Link Click Here
IFSCA Recruitment 202408/05/2024Apply Link Click Here
POWERGRID Recruitment 202411/05/2024Apply Link Click Here
Northern Railway Recruitment 202416/05/2024Apply Link Click Here
DRDO INMAS Recruitment 202415/05/2024Apply Link Click Here
SSC Recruitment 2024

07/05/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202402/05/2024Apply Link Click Here
Naval Dockyard Mumbai Recruitment 202410/05/2024Apply Link Click Here
GIRHFWT Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
AIASL Chennai Recruitment 202402/05/2024&04/05/2024Apply Link Click Here
NTPC Recruitment 202403/05/2024Apply Link Click Here
HAL Recruitment 202408/05/2024Apply Link Click Here
NRCB Recruitment 202401/05/2024Apply Link Click Here
Sainik School Tiruppur Recruitment 202406/05/2024Apply Link Click Here
AAI Recruitment 202401/05/2024Apply Link Click Here
V. O. Chidambaranar Port Authority Recruitment 202412/05/2024Apply Link Click Here
Indian Army Recruitment 202409/05/2024Apply Link Click Here
RPF Recruitment 202414/05/2024Apply Link Click Here
AIASL நிறுவனத்தில் மாதம் Rs.60,000/- சம்பளம்| 247 Vacancy | 10th\Diploma\ Any Degreeதேர்ச்சி போதும்| AIASL Recruitment 2024 20/04/2024Apply Link Click Here
கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் 06 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024| Apply Now29/04/2024Apply Link Click Here
கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் புதியதாக வேலைவாய்ப்பு | சம்பளம் 35400-112400/-13/05/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202407/05/2024Apply Link Click Here
NVS Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
Kalakshetra Foundation Recruitment 2024
13/05/2024

Apply Link Click Here

TMB Recruitment 202420/04/2024Apply Link Click Here
HRRL Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
Sainik School Recruitment 202430/04/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
CSL Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
CMRL Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
NLC Recruitment 202424/04/2024Apply Link Click Here
TNSDC Recruitment 202420/04/2024Apply Link Click Here
இந்திய செயற்கை உறுப்புகள் உற்பத்தி கழகத்தில் ஓர் அறிய வேலைவாய்ப்பு16/04/2024Apply Link Click Here
BSF Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
TNBRD Recruitment 202416/04/2024Apply Link Click Here
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு | NIT Trichy Recruitment 202417/04/2024Apply Link Click Here
TN Police Shorthand Bureau Recruitment 202415/04/2024Apply Link Click Here
IGM  Kolkata Recruitment 202422/04/2024Apply Link Click Here
IIM Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
TN TRB Recruitment 202429/04/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202409/04/2024Apply Link Click Here
OICL Recruitment 202412/04/2024Apply Link Click Here
CBSE Recruitment 202411/04/2024Apply Link Click Here
NLC Recruitment 202419/04/2024Apply Link Click Here
RITES நிறுவனத்தில் புதியதாக 32 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு202416/04/2024Apply Link Click HerePost a Comment

0 Comments