டிகிரி முடித்தவருக்கு 118 பணியிடங்களை நிரப்ப வாய்ப்பு வந்துள்ளது!!! TNPSC Recruitment 2024

TNPSC Recruitment 2024Tamil Nadu Service Commission | தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் புதியதாக 118 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஆன்லைன்  மூலம் 15.05.2024 முதல் 14.06.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.tnpsc.gov.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வித்தகுதி டிகிரி | 21 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் | மேலும் தேர்வு முறை, சம்பளம் போன்ற தகவல்களை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள கீழே காணலாம். 

TNPSC Recruitment 2024:[Quick Summary]

Organization Name Tamil Nadu Public Service Commission
Notification No Advertisement No. 686 Notification No. 7 / 2024 Date: 15.05.2024
Job Category Tamilnadu Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No of Vacancies 118 Vacancies
Job Location Tamilnadu
Starting Date 15.05.2024
Last Date 14.06.2024
How to Apply Online
Official Website https://www.tnpsc.gov.in/
TNPSC Recruitment 2024

Vacancy Details

Post Names Vacancies
1. College Director of Physical Education and Sports in Government Law Colleges 12 Vacancies
2. Manager Grade – III (Legal) 02 Vacancies
3. Senior Officer (Legal) 09 Vacancies
4. Assistant Manager (Legal) 14 Vacancies
5. Assistant Manager (Legal) 02 Vacancies
6. Tamil Reporter 05 Vacancies
7. English Reporter 05 Vacancies
8. Accounts Officer Class-III 01 Vacancy
9. Accounts Officer 03 Vacancies
10. Assistant Manager (Accounts) 20 Vacancies
11. Deputy Manager (Accounts) 01 Vacancy
12. Assistant Manager (Finance) 01 Vacancy
13. Assistant General Manager 01 Vacancy
14. Assistant Director of Agriculture (Extension) 06 Vacancies
15. Assistant Director of Statistics 17 Vacancies
16. Assistant Director ( Social Welfare and Women Empowerment Department) 03 Vacancies
17. Senior Assistant Director of Boilers 04 Vacancies
18. Bursar 06 Vacancies
19. Assistant Director of Town and Country Planning 04 Vacancies
20. Assistant Manager (Projects) 02 Vacancies
TNPSC Recruitment 2024

Age Limit

The candidates should have completed the age of 21 years. The category wise maximum age limit and age concession details are given below

Salary Details

Post Names Salary
1. College Director of Physical Education and Sports in Government Law Colleges Level 24 (CPS)
2. Manager Grade – III (Legal) Level 23 (EPF and EGF)
3. Senior Officer (Legal) Level 22 (EPF and EGF)
4. Assistant Manager (Legal) Level 22 (CPS)
5. Assistant Manager (Legal) Level 22 (GFTR, PFTR, SPF-GSTR)
6. Tamil Reporter Level 22 (CPS)
7. English Reporter Level 22 (CPS)
8. Accounts Officer Class-III Level 23 (CPS)
9. Accounts Officer Level 22 (EPF)
10. Assistant Manager (Accounts) Level 22 (CPS)
11. Deputy Manager (Accounts) Level 22 (CPS)
12. Assistant Manager (Finance) Level 22 (GFTR, PFTR, SPF-GSTR)
13. Assistant General Manager Level 27 (GFTR, PFTR, SPF-GSTR)
14. Assistant Director of Agriculture (Extension) Level 22 (CPS)
15. Assistant Director of Statistics Level 22 (CPS)
16. Assistant Director ( Social Welfare and Women Empowerment Department) Level 22 (CPS)
17. Senior Assistant Director of Boilers Level 22 (CPS)
18. Bursar Level 22 (CPS)n
19. Assistant Director of Town and Country Planning Level 22 (CPS)
20. Assistant Manager (Projects) Level 22 (EPF)
TNPSC Recruitment 2024

Educational Qualification

Post Names Qualification
1. College Director of Physical Education and Sports in Government Law Colleges (A) (i) A Master’s Degree in Physical Education and Sports or Physical Education or Sports Science with 55% marks or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed: Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe / Backward Classes / Backward Classes Muslims / Most Backward Classes and Denotified Communities and Differently-abled candidates the minimum marks shall be 50% or an equivalent grade.

(ii) Must have represented the University or College at the interuniversity or inter-collegiate competitions or the State or National championships.

(iii) (a) Must have qualified in the National Eligibility Test (NET), conducted by the UGC or CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET: Provided that qualification in NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET; or
(b) Must have been awarded a Ph.D Degree in Physical Education or Physical Education and Sports or Sports Science, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or subsequent UGC Regulations on the subject: Provided that the candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bye-laws/ Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D degree holders shall be exempted from the requirement of NET / SLET / SET for recruitment and appointment of College Director of Physical Education and Sports on furnishing a certificate from the Registrar or the Dean (Academic affairs) of the concerned university that he fulfills the following conditions:-

 (a) The Ph.D degree of the candidate has been awarded in regular mode;
 (b) The Ph.D thesis has been evaluated by at least two external examiners;
 (c) An open Ph.D viva voce of the candidate has been conducted;
(d) The candidate has published two research papers from his Ph.D work, out of which at least one is in a refereed journal;
(e) The candidate has presented at least two research papers in conference / seminar based on his Ph.D. work.

(iv) Must have passed the Physical Fitness Test conducted in accordance with UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and other measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018; or (B) Must have won a medal in an Asian Game or Commonwealth Games and possess a degree not less than Post-Graduation level.
2. Manager Grade – III (Legal) A Degree in Law obtained from a recognized University.
3. Senior Officer (Legal) B.L. Degree from a Law College recognized by University Grants Commission.
4. Assistant Manager (Legal) i) Must possess a degree in Law awarded by a recognized University (B.L.)

ii) Must have sound knowledge of Corporate Laws, Labour Laws, and experience on the original side in City Civil Courts or Mofussil courts for a period not less than five (5) years and must have good knowledge and practice in Motor Accidents Claims / Tribunal, Labour Courts, etc. Other things being equal, preference shall be given to candidates possessing Post-Graduate Diploma in Labour Laws / Social Science
5. Assistant Manager (Legal) Degree in Law from a recognized University.
6. Tamil Reporter i) Must hold a bachelor’s degree.

ii) A pass in the Government Technical Examination in Shorthand in Tamil by 120 words per minute High Speed Test.

iii) A pass in the Government Technical Examination in Typewriting in Tamil by the Senior Grade. Others things being equal, preference shall be given to persons who are qualified to report in English also.

7. English Reporter i) Must hold a bachelor’s degree.

ii) A pass in the Government Technical Examination in Shorthand in English by 180 words per minute High Speed Test.

iii) A pass in the Government Technical Examination in typewriting in English by the Senior Grade. Others things being equal, preference shall be given to persons who are qualified to report in Tamil also.
8. Accounts Officer Class-III Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered Accountants / Cost Accountants
9. Accounts Officer i) Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered Accountants

ii) 1 year post qualification experience in handling finance and accounts in an organization in one / more of the following areas:

a) Budget preparation, revised preparation, estimate preparation of books of accounts, voucher entry; understanding of taxation; understanding of audit processes; bill preparation; and BRS.
 b) Handling Internal audits, statutory audit and AG audits. c) Experience in handling RBI correspondence relating to NBFC compliance is preferred.
10. Assistant Manager (Accounts) Should have qualified CA/ICWA course i.e. Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India / Institute of Cost Accountants of India (or) its equivalent qualification
11. Deputy Manager (Accounts) (i) Must have passed the final examination conducted by the Institute of Chartered Accountants / Cost Accountants or MBA (Finance)

(ii) Minimum 3 years of experience in a financial institution or a reputed Industrial / Commercial Undertaking
12. Assistant Manager (Finance) Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered Accountants / Cost Accountants or MBA (Finance)
13. Assistant General Manager (i) Degree in Engineering (second class or its equivalent)

(ii) 5 years of experience in a reputed industrial or commercial concern in independent senior capacity
14. Assistant Director of Agriculture (Extension) A degree of M.Sc., in Agricultural Extension or Agricultural Economics. Provided that other things being equal, preference shall be given to those who possesses the M.Sc., degree in Agricultural Extension.
15. Assistant Director of Statistics i) Must hold a First Class Degree in Statistics or Mathematics or Economics or Applied Economics or Business Economics with not less than 60% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA); or

ii) Master’s Degree in Statistics or Mathematics or Economics or Applied Economics or Applied Statistics or Applied Mathematics or Business Economics or Operation Research or Mathematical Economics or Econometrics.
16. Assistant Director ( Social Welfare and Women Empowerment Department) Must possess a Post Graduate degree in Home Science or Psychology or Sociology or Child Development or Food and Nutrition or Social Work or Rehabilitation Science.
17. Senior Assistant Director of Boilers i) Must possess a degree in Mechanical Engineering or a pass in Associate Membership Examination of the Institution of Engineers, India with Mechanical Engineering as the subject.

ii) Must have undergone training as a practical Engineer in the design, construction, operation or maintenance of boilers for a period of not less than two years during which should have held responsible charge of a steam generation plant or a Boiler plant comprising of a battery of boilers, the total capacity of either plant being not less than 15000 Lbs / Hr.
18. Bursar i) Must have passed Post Graduate Degree in Public Administration (or)

ii) Post Graduate Degree in Business Administration (MBA) with specialization in Finance Other things being equal, preference will be given to persons with experience for a period of not less than three years in finance or administration matters. 
19. Assistant Director of Town and Country Planning i) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognized University or Institute. (or)

ii) Must be an Associate of the Institute of Architects or possess B.Arch Degree or possess Degree or Diploma recognized and equivalent to the National Diploma in Architecture with experience in town planning works for a period of not less than three years in a Town Planning Department of Government or in the Statutory Boards or Urban Authorities or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations or Local Bodies (or)

 iii) Must possess B.E Degree (Civil or Highway) with experience in town planning works for a period of not less than two years in Town Planning Department of Government or in the Statutory Boards or Urban Authorities or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations or Local Bodies. (or)

iv) Must have passed Sections A & B of the Associate Member of the Institution of Engineers (India) Examination in the Civil Engineering Group with experience in town planning work for a period of not less than two years in Town Planning Department of the Government or in the Statutory Boards or Urban Authorities or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations or Local Bodies. (or)

v) Must possess Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a recognized University or Institute with two years experience in the field of Urban or Regional Planning in the State Governments or in the Statutory Boards or Urban Authorities or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations or Local Bodies.
20. Assistant Manager (Projects) (i) A Degree in Civil Engineering of any University or Institution recognized by the University Grants Commission for the purpose of its grant; and

(ii) A Master Degree in Business Administration of any University or Institution recognized by the University Grants Commission for the purpose of its grant. Specialization in Project Management is desirable; and

(iii) Not less than three years of experience in appraisal / execution of Urban Infrastructure projects in Public / Private Limited Companies.
TNPSC Recruitment 2024

Selection Process

1. Written Examination Paper I (Tamil Eligibility Test, General Studies & Aptitude and Mental Ability Test) & Paper II Subject Paper
2. Interview & Physical Fitness Test (College Director of Physical Education and Sports in Government Law Colleges Posts Only)
TNPSC Recruitment 2024

Application Fee

The examination fee of Rs. 200 (Rupees Two hundred only) should be paid at the time of submitting the online application for this recruitment, unless exemption of fee is claimed.
Candidates belonging to special categories can avail of exemption from paying examination fees as per eligibility criteria.

Fee Concession:

Ex-Servicemen – Two free chances.

Persons with Benchmark Disability – Full exemption

Destitute Widow – Full exemption

SC, SC(A) and ST – Full exemption

BC, BC (M), MBC / DC – Three Free Chances
Payment Mode: Online
TNPSC Recruitment 2024

How to Apply

Candidates should apply only through online mode in the Commission's website viz., www.tnpscexams.in.
TNPSC Recruitment 2024

Important Dates:

Apply Starting Date 15.05.2024
Apply Ending Date 14.06.2024
Application Correction Window period 19.06.2024 12.01 A.M to 21.06.2024 11.59 P.M
TNPSC Recruitment 2024

Official Notification & Application Link:

Official Career Page Link Click Here
Official Notification (Tamil )Link Click Here
Official Notification (English )Link Click Here
Official Application Link Click Here
One Time Registration Link Click Here
TNPSC Recruitment 20204

For More Post Details:

Post NamesApply Last DatesApply Link Click Here
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு | IOCL Recruitment 202415/05/2024Apply Link Click Here
ICF Chennai Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
ICF Chennai Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
NIFT Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202416/05/2024Apply Link Click Here
 Kamarajar Port Limited Recruitment 202423/05/2024Apply Link Click Here
Any Degree முடித்தவருக்கு யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் 506 காலிப்பணியிடங்கள் காத்திருக்கிறது.| UPSC Recruitment 202414/05/2024Apply Link Click Here
TN MRB Recruitment 202415/05/2024Apply Link Click Here
Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
NIT Trichy Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
Northern Railway Recruitment 202416/05/2024Apply Link Click Here
DRDO INMAS Recruitment 202415/05/2024Apply Link Click Here
NIT Trichy Recruitment 2024

20/05/2024Apply Link Click Here
ICAR- இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 15 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு| IARI Recruitment 202412/05/2024Apply Link Click Here
IIT Madras Recruitment 202425/05/2024Apply Link Click Here
CUTN Recruitment 202430/05/2024Apply Link Click Here
10th முடித்தவுடன் வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? அப்போ இந்திய கடற்படையில் உங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது! Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
பள்ளி படிப்பை முடித்தால் போதும் கை நிறைய சம்பளத்துடன் இந்திய கடற்படையில் வேலை!!! | Indian Navy Recruitment 202427/05/2024Apply Link Click Here
DRDO DMRL Recruitment 202431/05/2024Apply Link Click Here
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 12th ,Degree முடித்தவருக்கான வேலைவாய்ப்பு| NIT Trichy Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
DRDO-RAC Recruitment 202421/05/2024Apply Link Click Here
பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு | 04 vacancies | Periyar University Recruitment 202420/05/2024Apply Link Click Here
V. O. Chidambaranar Port Authority Recruitment 202412/05/2024Apply Link Click Here
IPPB Recruitment 202424/05/2024Apply Link Click Here
RPF Recruitment 202414/05/2024Apply Link Click Here
8th முடித்து விட்டு வேலை தேடுபவரா நீங்கள் ? அப்போ சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் உங்களுக்கு ஏற்ற வேலை காத்திருக்கிறது! Madras High Court Recruitment 2024 27/05/2024Apply Link Click Here
யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் 17 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு | UPSC Recruitment 202416/05/2024Apply Link Click Here
கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் புதியதாக வேலைவாய்ப்பு | சம்பளம் 35400-112400/-13/05/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202410/06/2024Apply Link Click Here

Post a Comment

0 Comments