வருமான வரித்துறை, ரயில்வே துறை உட்பட 32 அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு 2021 | SSC CGL Recruitment 2021 6506 Posts

SSC CGL Recruitment 2021 | வருமான வரித்துறை, ரயில்வே துறை உட்பட 32 அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு 2021 | Staff Selection Commission (SSC) | Central Govt Jobs | Combined Graduate Level Examination 2021 | Last Date : 31-01-2021

SSC Staff Selection Commission மூலமாக​ மத்திய​ அரசு துறைகளில் மாபெரும் நிரந்தர​ அரசு வேலைவாய்ப்புக்கான​ நோட்டிபிகேசன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கிட்ட​ தட்ட​ மொத்தம் 32 வருமான வரித்துறை, ரயில்வே துறை உட்பட 32 அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 6506 காலிபணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய​ அரசு நிரந்தர​ வேலைவாய்ப்பு 2021

காலிபணியிடங்கள் : 6506

Job Location: All Over India

Name of the Post & No of Vacancies: ( Classification of Posts )

1. Group ‘B’ Gazetted - 250 Vacancy

2. Group ‘B’ Non-Gazetted - 3513 Vacancy

3. Group ‘C’ - 2743 Vacancy

Total Vacancy : 6506

32 அரசு துறைகள் மற்றும் பதவியின் பெயர்கள் :

( SI No | Name of Post | Ministry/ Department/ Office/ Cadre | Classification of Posts )

1. Assistant Audit Officer | Indian Audit & Accounts Department under C&AG | Group “B” Gazetted (Non Ministerial)

2. Assistant Accounts Officer | Indian Audit & Accounts Department under C&AG | Group “B” Gazetted (Non Ministerial)

இந்த​ இரண்டு துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட​ இந்த​ இரண்டு பதவிகளுக்கான​ மாதம் சம்பளம் : Pay Level-8 (Rs 47600 to 151100)

3. Assistant Section Officer | Central Secretariat Service | Group B

4. Assistant Section Officer | Intelligence Bureau | Group B

5. Assistant Section Officer | Ministry of Railway | Group B

6. Assistant Section Officer | Ministry of External Affairs | Group B

7. Assistant Section Officer | AFHQ | Group B

8. Assistant | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group B

9. Assistant | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group B

10. Assistant Section Officer | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group B

11. Inspector of Income Tax | CBDT | Group B

12. Inspector, (Central Excise) | CBIC | Group B

13. Inspector (Preventive Officer) | CBIC | Group B

14. Inspector (Examiner) | CBIC | Group B

15. Assistant Enforcement Officer | Directorate of Enforcement, Department of Revenue | Group B

16. Sub Inspector | Central Bureau of Investigation | Group B

17. Inspector Posts | Department of Post | Group B

18. Inspector Posts | Central Bureau of Narcotics | Group B

இந்த​ துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட​ இந்த​ பதவிகளுக்கான​ 
மாதம் சம்பளம் : Pay Level-7 (Rs 44900 to 142400)

19. Assistant | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group B

20. Assistant/ Superintendent | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group B

21. Divisional Accountant | Offices under C&AG | Group B

22. Sub Inspector | National Investigation Agency (NIA) | Group B

23. Junior Statistical Officer | M/o Statistics &Programme Implementation | Group B

இந்த​ துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட​ இந்த​ பதவிகளுக்கான​ 
மாதம் சம்பளம் : Pay Level-6 (Rs 35400 to 112400)

Group C Post List :

24. Auditor | Offices under C&AG

25. Auditor | Other Ministry/ Departments

26. Auditor | Offices under CGDA

27. Accountant | Offices under C&AG

28. Accountant/ Junior Accountant | Other Ministry/ Departments

இந்த​ துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட​ இந்த​ பதவிகளுக்கான​ 
மாதம் சம்பளம் : Pay Level-5 (Rs 29200 to 92300)

29. Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks | Central Govt. Offices/ Ministries other than CSCS cadres.

30. Tax Assistant | CBDT

31. Tax Assistant | CBIC

32. Sub-Inspector | Central Bureau of Narcotics

இந்த​ துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட​ இந்த​ பதவிகளுக்கான​ 
மாதம் சம்பளம் : Pay Level-4 (Rs 25500 to 81100)

Educational Qualification :

1. Assistant Audit Officer/ Assistant Accounts Officer

Essential Qualifications: Bachelor’s Degree from a recognized University or Institute.

Desirable Qualifications: Chartered Accountant or Cost & Management Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.

During the period of probation direct recruits shall have to qualify the “Subordinate Audit/ Accounts Service Examination” in respective branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit Officer/Assistant Accounts Officer.

2. Junior Statistical Officer

Bachelor’s Degree in any subject from a recognized University or Institute with at least 60% Marks in Mathematics at 12th standard level;

Or

Bachelor’s Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at degree level.

3. All other Posts

Bachelor’s Degree from a recognized University or equivalent.

Age Limit :

18 to 27

20 to 30

20 to 32

The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC, 10 Years for Persons with Disabilities (15 years for SC/ST PWD’s & 13 years for OBC PWD’s) and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through SSC CGL official Notification 2021 for more reference.

இந்த​ வேலைக்கான​ வயது வரம்பு ஒவ்வொரு பதவிகளுக்கும் வயது வரம்பு மாறுபடும் முழுவிவரங்கள் அதிகாரபூர்வ​ நோட்டிபிகேசனை பார்க்கவும்.


Selection Procedure:

1. Computer Based Examination (Tier-I, Tier-II and Tier-III)

2. Document Verification and Skill Tests i.e. Computer Proficiency Test (CPT) and Data Entry Speed Test (DEST)

Application Fee/Exam Fee:

பொதுப்பிரிவு ஆண்களுக்கு மட்டும்: Rs.100/- Fees

No Fees :

Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Persons with Disabilities (PwD) and Ex-servicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of fee.

How to apply : 

Apply Online

Last Date : 31-01-2021

Combined Graduate Level Examination, 2020

Dates for submission of online applications: 29-12-2020 to 31-01-2021
Last date and time for receipt of online applications: 31-01-2021 (23:30)
Last date and time for making online fee payment: 02-02-2021 (23:30)
Last date and time for generation of offline Challan: 04-02-2021 (23:30)
Last date for payment through Challan (during working hours of Bank): 06-02-2021
Schedule of Computer Based Examination (Tier-I): 29-05-2021 to 07-06-2021

“GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER
BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY”Post a Comment

0 Comments