காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் 22 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு2024| FDDI Recruitment 2024

FDDI Recruitment 2024|Footwear Design and Development Institute|காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் 22 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் Online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.  09.02.2024 முதல் 01.04.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.fddiindia.com/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் Rs.35,000/- முதல் Rs.1,20,000/- வரை சம்பளம் | 55 வயதுவரை விவ்ண்ணப்பிக்கலாம். கட்டணம் தேவையில்லை| மேலும் தகவல்கள்  தேர்வு முறை | நேர்காணல் விவரம் என அனைத்தும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள கீழே காணலாம்.

FDDI Recruitment 2024(Quick Summary):

Organization Name Footwear Design and Development Institute (FDDI)
Notification No FDDI/ADV/2/2024
Job Category Central Govt Job
Employment Type Regular Basis
Total No Vacancy 22 Vacancy
Job Location All Over India
Starting Date 09/02/2024
Ending Date 01/04/2024
How To Apply Online
Official Website https://www.fddiindia.com/
FDDI Recruitment 2024

Name of The Posts & Vacancy Details: 

Post Names Vacancy
1. Assistant Manager (Placement, Domain) 03 Vacancy
2. Deputy General Manager (Human Resources, Domain) 01 Vacancy
3. Deputy Manager (Human Resources, Domain) 01 Vacancy
4. Assistant Manager (Human Resources, Domain) 01 Vacancy
5. Deputy General Manager (Accounts & Finance , Domain) 01 Vacancy
6. Assistant Manager (Accounts & Finance , Domain) 04 Vacancy
7. Assistant Manager (Physical & Chemical Laboratories, Domain) 01 Vacancy
8. Junior Engineer – Electrical (Engineering and Maintenance, Domain) 01 Vacancy
9. Junior Engineer – Civil (Engineering and Maintenance, Domain) 01 Vacancy
10. Junior Engineer – Mechanical Maintenance (Engineering and Maintenance, Domain) 02 Vacancy
11. Assistant Manager – Promotions & Admissions (Engineering and Maintenance, Domain) 03 Vacancy
12. Manager – Digital Marketing (Engineering and Maintenance, Domain) 01 Vacancy
13. Deputy Manager (Admin, Domain) 01 Vacancy
14. Assistant Manager (Admin, Domain) 01 Vacancy
FDDI Recruitment 2024


Age limit: 

Post Names Age
1. Assistant Manager (Placement, Domain) 33 Years
2. Deputy General Manager (Human Resources, Domain) 55 Years
3. Deputy Manager (Human Resources, Domain) 35 Years
4. Assistant Manager (Human Resources, Domain) 30 Years
5. Deputy General Manager (Accounts & Finance , Domain) 55 Years
6. Assistant Manager (Accounts & Finance , Domain) 33 Years
7. Assistant Manager (Physical & Chemical Laboratories, Domain) 30 Years
8. Junior Engineer – Electrical (Engineering and Maintenance, Domain) 35 Years
9. Junior Engineer – Civil (Engineering and Maintenance, Domain) 30Years
10. Junior Engineer – Mechanical Maintenance (Engineering and Maintenance, Domain) 35 Years
11. Assistant Manager – Promotions & Admissions (Engineering and Maintenance, Domain) 40 Years
12. Manager – Digital Marketing (Engineering and Maintenance, Domain) 40 Years
13. Deputy Manager (Admin, Domain) 35 Years
14. Assistant Manager (Admin, Domain) 30 Years
FDDI Recruitment 2024

Salary Details: 

Post Names Salary
1. Assistant Manager (Placement, Domain) Rs.40000/-
2. Deputy General Manager (Human Resources, Domain) Rs.120000/-
3. Deputy Manager (Human Resources, Domain) Rs.45000/-
4. Assistant Manager (Human Resources, Domain) Rs.40000/-
5. Deputy General Manager (Accounts & Finance , Domain) Rs.120000/-
6. Assistant Manager (Accounts & Finance , Domain) Rs.40000/-
7. Assistant Manager (Physical & Chemical Laboratories, Domain) Rs.40000/-
8. Junior Engineer – Electrical (Engineering and Maintenance, Domain) Rs.35000/-
9. Junior Engineer – Civil (Engineering and Maintenance, Domain) Rs.35000/-
10. Junior Engineer – Mechanical Maintenance (Engineering and Maintenance, Domain) Rs.35000/-
11. Assistant Manager – Promotions & Admissions (Engineering and Maintenance, Domain) Rs.40000/-
12. Manager – Digital Marketing (Engineering and Maintenance, Domain) Rs.60000/-
13. Deputy Manager (Admin, Domain) Rs.45000/-
14. Assistant Manager (Admin, Domain) Rs.40000/-
FDDI Recruitment 2024

Educational Qualification: 

Post Names Qualification
1. Assistant Manager (Placement, Domain) MBA/PGDM (of atleast 2 years duration) with minimum 55% marks from a recognized University/ Institute or Master’s in Mass Communication with minimum 55% marks from a recognized University/ Institute.
2. Deputy General Manager (Human Resources, Domain) MBA/PGDM/Masters degree (at least 2 years duration) with specialization in the field of Human Resource Management / Personnel Management / IR with minimum 50% marks from a recognized University/Institute
3. Deputy Manager (Human Resources, Domain) MBA/PGDM (of atleast 2 year duration) with specialization in the field of Human Resource Management/Industrial Relations with minimum 55% marks from a recognized University/ Institute.
4. Assistant Manager (Human Resources, Domain) MBA/PGDM (of atleast 2 year duration) with specialization in the field of Human Resource Management/Industrial Relations with minimum 55% marks from a recognized University/ Institute.
5. Deputy General Manager (Accounts & Finance , Domain) MBA (Finance)/CA/CWA/CMA OR B.COM with minimum 50% marks from a recognized University/Institute and working knowledge on MS Office and Finance Software
6. Assistant Manager (Accounts & Finance , Domain) (i) MBA(Finance)/CA/CWA/CMA OR (i) M. COM. with minimum 55% marks from a recognized university/Institute, and (ii) Diploma/Certificate in Computer Applications: (a) MS Office (Word, Excel, and Power Point) and (b) Accounts Related Software
7. Assistant Manager (Physical & Chemical Laboratories, Domain) B.E/B.Tech/Graduation in Science or MBA/ /PGDM (atleast 2 years) in Marketing, with a minimum of 55% marks from a recognized University/Institute Desirable Qualification: MBA/PGDM in Digital Marketing
8. Junior Engineer – Electrical (Engineering and Maintenance, Domain) Diploma in – Electrical Engineering with minimum 55% marks from a recognized University/Institute
9. Junior Engineer – Civil (Engineering and Maintenance, Domain) Diploma in civil engineering (3 years) with minimum 55% marks from a recognized University/Institute
10. Junior Engineer – Mechanical Maintenance (Engineering and Maintenance, Domain) Diploma in – Mechanical Engineering with minimum 55% marks from a recognized University/Institute
11. Assistant Manager – Promotions & Admissions (Engineering and Maintenance, Domain) MBA/PGDM (of at least 2 years duration) with minimum 55% marks from a recognized University/Institute
12. Manager – Digital Marketing (Engineering and Maintenance, Domain) MBA/PGDM (of at least 2 years duration) with minimum 50% marks from a recognized University/Institute
13. Deputy Manager (Admin, Domain) Graduate with minimum 55% marks from a recognized university/institute.
14. Assistant Manager (Admin, Domain) Graduate with minimum 55% marks from a recognized university/institute.
FDDI Recruitment 2024

Selection Process: 

1. written Test
2. Interview
FDDI Recruitment 2024

How To Apply: 

Interested candidates must register and submit online applications at https://www.fddiindia.com/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 09.02.2024 and will close at 01.04.2024. Only ONLINE REGISTERED applications shall be accepted
FDDI Recruitment 2024

Important Dates: 

Apply Starting Date 09/01/2024
Apply Ending Date 01/04/2024
FDDI Recruitment 2024

Official Notification & Application Link: 

Official Career Page Link Click Here
Official Notification Link Click Here
Official Online Application link Click Here
FDDI Recruitment 2024

For More Post Details: 

Post NamesLast DatesApply Link
சமூக பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் உறுப்பினர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு07/03/2024Apply Link Click Here
சமூக பாதுகாப்புத்துறையில் Social Worker Member பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு 202402/03/2024Apply Link Click Here
சமூக பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு06/03/2024Apply Link Click Here
 Anna University Recruitment 202404/03/2024Apply Link Click Here
ACTREC Recruitment 202407/03/2024Apply Link Click Here
சமூகப் பாதுகாப்பு துறையில் குழந்தை நலக்குழுவில் உறுப்பினர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியீடு 202407/03/2024Apply Link Click Here
இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் Junior Research Fellow காலிப்பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு 202409/03/2024Apply Link Click Here
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited Recruitment 202420/03/2024Apply Link Click Here
பணியாளர்கள் மாநில காப்பீட்டுக் கழகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 202427/02/2024Apply Link Click Here
Tamilnadu Hindu Religious and Charitable Endowments Department Recruitment 202406/03/2024Apply Link Click Here
Indian Council of Medical Research Recruitment 202408/03/2024Apply Link Click Here
SAIL Recruitment 202418/03/2024Apply Link Click Here
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பம், வடிவமைத்தல் மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு23/02/2024Apply Link Click Here
இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு14/03/2024Apply Link Click Here
 ஹூக்ளி கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் 08 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு202413/03/2024Apply Link Click Here
கவச வாகனங்கள் நிகாம் நிறுவனத்தில் 06 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு202408/03/2024Apply Link Click Here
ECIL Recruitment 202428/02/2024Apply Link Click Here
NIRT Recruitment 202401/03/2024Apply Link Click Here
Child Welfare Committee Recruitment 202401/03/2024Apply Link Click Here
District Child Protection Unit Recruitment 202402/03/2024Apply Link Click Here
 Social Defense Recruitment 202402/03/2024Apply Link Click Here
Child Welfare Committee Recruitment 202402/03/2024Apply Link Click Here
Child Welfare Committee Recruitment 202402/03/2024Apply Link Click Here
FACT Recruitment 202410/03/2024Apply Link Click Here
CUMTA சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202428/02/2024Apply Link Click Here
மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் DHS 13 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு29/02/2024Apply Link Click Here
SBI Recruitment 202404/03/2024Apply Link Click Here
Information Public Relation Office Recruitment 202429/02/2024Apply Link Click Here
DCPU Recruitment 202429/02/2024Apply Link Click Here
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd (RFCL)|RFCL Recruitment 202414/03/2024Apply Link Click Here
 UPSC Recruitment 202405/03/2024Apply Link Click Here
 KVK Recruitment 202401/03/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202405/03/2024Apply Link Click Here
Indian Army Recruitment 202422/03/2024Apply Link Click Here
Indian Army Recruitment 202422/03/2024Apply Link Click Here
கொச்சின் ஷிப்யார்ட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202405/03/2024Apply Link Click Here
CMRL Recruitment 202424/03/2024Apply Link Click Here
NIOT Chennai Recruitment 202411/03/2024Apply Link Click Here
UPSC Recruitment 202429/02/2024Apply Link Click Here
TNPL School Society Recruitment 202406/03/2024Apply Link Click Here
 யு ஆர் ராவ் செயற்கைக்கோள் மையத்தில் (URSC) (இஸ்ரோ) வேலைவாய்ப்பு202401/03/2024Apply Link Click Here
TN TRB Recruitment 202415/03/2024Apply Link Click Here
DSSSB Recruitment 202408/03/2024Apply Link Click Here
OCF Recruitment 202428/02/2024Apply Link Click Here
TNMAWS Recruitment 202412/03/2024Apply Link Click Here
திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகதில் வேலைவாய்ப்பு 202429/02/2024Apply Link Click Here
PNB Recruitment 202425/02/2024Apply Link Click Here
Indian Coast Guard Recruitment 202427/02/2024Apply Link Click Here
 UPSC Recruitment 202414/03/2024Apply Link Click Here
IREL Recruitment 202411/03/2024Apply Link Click Here
தமிழக அரசுத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு202428/02/2024Apply Link Click Here
ITDC Recruitment 202414/03/2024Apply Link Click Here
சமூக பாதுகாப்புத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு202404/03/2024Apply Link Click Here
Child Welfare Committee Recruitment 202402/03/2024Apply Link Click Here
District Health Society Recruitment 202406/03/2024Apply Link click Here
DHS Recruitment 202408/03/2024Apply Link Click Here
District Health Society Recruitment 202409/03/2024Apply Link Click Here
சிறார் நீதி வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு202406/03/2024Apply Link Click Here
TNPL Recruitment 202420/03/2024Apply Link Click Here
Central Bank of India Recruitment 202406/03/2024Apply Link Click Here
தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் வேலைவாய்ப்பு20/03/2024Apply Link Click Here
NTPC நிறுவனத்தில் 130 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 202408/03/2024Apply Link Click Here
TNGCC நிறுவனத்தில் Rs.50,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு202404/03/2024Apply Link Click Here
IREL Recruitment 202415/03/2024Apply Link Click Here


FDDI Recruitment 2024

Post a Comment

0 Comments